Học sinh tiểu học, mầm non Thanh Hóa đi học trở lại vào ngày 4/5

(PLVN) - Học sinh đi học phải bảo đảm sĩ số không quá 30 em/lớp, giữ gìn khoảng cách phù hợp. Nhà trường không tổ chức ăn bán trú cho học sinh...

Học sinh tiểu học, mầm non Thanh Hóa đi học trở lại vào ngày 4/5

UBND tỉnh Thanh Hoá thống nhất cho học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại vào thứ 2, ngày 4/5.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu, trong quá trình tổ chức dạy và học phải bảo đảm giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học theo nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng và yêu cầu về công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; bảo đảm sĩ số không quá 30 học sinh/lớp (nếu sĩ số học sinh vượt quá 30 học sinh/lớp thì phải tiến hành tách lớp), giữ gìn khoảng cách phù hợp và không tổ chức bán trú cho học sinh.

Đối với học sinh cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập có đủ điều kiện về diện tích phòng học, bảo đảm giãn cách trẻ theo quy định, đội ngũ giáo viên thì cho trẻ đi học trở lại thừ thứ 2, ngày 4/5. Những cơ sở mầm non công lập và ngoài công lập chưa bảo đảm các điều kiện diện tích phòng học, đội ngũ giáo viên thì bố trí cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi đi học trở lại từ thứ 2, ngày 4-5/2020. Trẻ 3 tuổi, trẻ nhà trẻ sẽ đến trường khi có thông báo.

Tỉnh Thanh Hoá giao ngành y tế có hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và có khảo sát đánh giá tình hình dịch tễ ở học sinh, sinh viên ở các khối trường học; Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể đối với từng bậc học để các nhà trường thực hiện bảo đảm phòng chống dịch khi học sinh quay trở lại trường. Khuyến cáo các gia đình có điều kiện trông được trẻ tiếp tục cho trẻ ở nhà; các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, thường xuyên liên hệ với địa phương và gia đình học sinh, kịp thời nắm bắt tình hình để không có học sinh nghi nhiễm, có biểu hiện ho, sốt, khó thở… đến trường.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm