Luồng gió đổi mới tích cực ở các vùng nông thôn mới

(PLVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo mới đây đã đánh giá: Chương trình nông thôn mới thực sự là luồng gió đổi mới tích cực cho sự phát triển kinh tế nông thôn, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân khu vực này.

Bộ mặt nông thôn mới trên cả nước đã có nhiều đổi thay lớn.

Bộ mặt nông thôn mới trên cả nước đã có nhiều đổi thay lớn.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, cả nước có 5.385 xã đạt chuẩn NTM và 162 đơn vị cấp huyện của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM. 

Qua phong trào, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng nâng cao. Bộ mặt nông thôn đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện. Tư duy, nhận thức của cán bộ và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ngày càng chuyển biến rõ nét. Người dân ý thức được xây dựng NTM là xây dựng đời sống mới cho chính mình, mình là chủ thể, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự giác cao trong tổ chức thực hiện.

Nhìn lại các phong trào thi đua thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, phong trào thi đua yêu nước trên cả nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Các phong trào thi đua đã tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. 

Sau 10 năm thực hiện, với sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân trên cả nước, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 về đích trước gần 2 năm. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều tên gọi, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó nổi bật có thể kể đến là các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí 17 trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, như: Mô hình“Di dời chuồng chăn nuôi ra xa nhà ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên… đã vận động người dân bỏ tập quán chăn nuôi gia súc thả rông, nhốt dưới gầm nhà sàn của các dân tộc thiểu số; mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng...

Hội Nông dân Việt Nam các cấp đã xây dựng thành công nhiều mô hình thí điểm về quản lý và bảo vệ môi trường do cộng đồng dân cư thực hiện như “Trồng cây bản địa ngăn mặn xâm thực, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường”; “Đồng bào dân tộc Thái lưu giữ và phát triển ruộng bậc thang canh tác bền vững trên đất dốc”; “Trồng cây bản địa chống xói mòn cải tạo đất dốc để nâng cao hiệu quả canh tác” ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, Nghệ An, Hoà Bình, Yên Bái, Lào Cai...

Những mô hình thí điểm phát huy hiệu quả đã được tiếp tục tuyên truyền nhân rộng và vận động đoàn viên, hội viên, người dân bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, chống lũ quét, sạt lở đất, chống thoái hóa đất, sử dụng, cải tạo đất canh tác hợp lý, bảo vệ nguồn nước, sử dụng năng lượng sẵn có, bảo vệ hệ sinh thái ven biển gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo sinh kế cho người dân trên địa bàn, từ đó duy trì công tác bảo vệ môi trường.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong bốn phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” cũng đã được phát động sâu rộng với sự tham gia mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng xã hội và doanh nghiệp.

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các ngành, các cấp khen thưởng, tôn vinh; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đóng góp to lớn vào thành tựu 35 năm đổi mới, tô thắm thêm truyền thống yêu nước và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất".

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
 "Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"

"Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"

(PLVN) - Là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP tổ chức tối 25/1.
Đọc thêm