Ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Vững vàng tăng tốc sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

(PLVN) - Mặc dù là thị xã mới được chia tách theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 20/12/2013 còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã.

Giao dịch tại xã Quảng Trung

Giao dịch tại xã Quảng Trung

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã nhanh chóng tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị cho cấp ủy, các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, đạt kết quả trên cơ sở nhiệm vụ đề ra, xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

Cụ thể, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã ban hành công văn số 159-CV/ThU ngày 03/7/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy Đảng, UBND thị xã, UBMTTQVN thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội và ngân hàng CSXH thị xã về triển khai lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Bên cạnh đó, UBND TX. Ba Đồn cũng tích cực xây dựng Kế hoạch số 464-KH/UBND ngày 13/7/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn 159-CV/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy.

Theo số liệu báo cáo của Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn; doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 649,616 tỷ đồng, doanh số thu nợ 394,225 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 30/6/2019 là 411,492 tỷ đồng đã giúp hơn 1.317 hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo; Gần 500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 802 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; 199 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng 689 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Ngoài ra, ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn cũng kịp thời tham mưu cho HĐND, UBND thị xã dành một phần vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với mức tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, đã góp phần nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, từng bước phát huy được hiệu quả vốn vay.

Có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Ba Đồn ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội với giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo bước đệm cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Cùng chuyên mục
Hải Dương tích cực, khẩn trương tuyên truyền về bầu cử

Hải Dương tích cực, khẩn trương tuyên truyền về bầu cử

(PLVN) -Đến nay, Hải Dương đã khai trương Trang thông tin điện tử bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; mở triển lãm chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - ngày hội toàn dân”… Các cơ quan báo chí của địa phương đã tích cực đưa tin, bài truyên truyền về bầu cử.
Đọc thêm