TP HCM ưu tiên thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong thời gian tới

(PLVN) - UBND TP HCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn tuyên truyền về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử...

Thực hiện thủ tục hành chính qua mạng sẽ được ưu tiên trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (hình minh họa)

Thực hiện thủ tục hành chính qua mạng sẽ được ưu tiên trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (hình minh họa)

Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử tại đơn vị, đảm bảo tuân thủ theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

Văn phòng UBND TP HCM sẽ phối hợp với các đơn vị đánh giá việc cung cấp TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo mức độ. Công khai danh mục và tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trên Cống dịch vụ công tập trung của thành phố.

UBND TP HCM sẽ phê duyệt việc lựa chọn, lập danh mục nhóm TTHC và TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm