UBND tỉnh Hà Nam phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021

(PLVN) -Ngày 19/3, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021. 

Đại diện các Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Đại diện các Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triểnkinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025) và là năm diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao, chính vì vậy công tác thi đua khen thưởng trong năm này được xác định cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt triển khai sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời, hướng đến khen người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các khối thi đua; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực hiệu quả...

 Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm hành động “ Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch vững mạnh…

Hưởng ứng và bày tỏ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do UBND tỉnh phát động, đại diện các khối thi đua của tỉnh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm