Những loại thiệt hại nào được Nhà nước bồi thường?

Xin hỏi công dân bị người thi hành công vụ gây thiệt hại sẽ được Nhà nước bồi thường những loại thiệt hại nào?

Trả lời có tính tham khảo trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi và chi phí khác, cụ thể:

- Điều 23: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm;

- Điều 24: Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

- Điều 25: Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết;

- Điều 26: Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm;

- Điều 27: Thiệt hại về tinh thần;

- Điều 28: Các chi phí khác được bồi thường.

Cùng chuyên mục
Nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế, có được hưởng BHXH một lần không?

Nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế, có được hưởng BHXH một lần không?

(PLVN) -  Bạn đọc từ địa chỉ email hangngoc293…@gmail.com: Tôi sinh ngày 3/5/1968, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 12/1995, ngạch thủ quỹ, mã số ngạch 06035, tổng thời gian đóng BHXH là 25 năm 4 tháng, thời gian chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 12 năm 4 tháng. Tháng 4/2021, tôi bị ốm nên muốn xin nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế, hưởng chế độ BHXH 1 lần. Vậy, trường hợp của tôi có đủ điều kiện hưởng BHXH một lần không?

Đọc thêm