Ninh Bình: Thẩm định hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu năm 2020

(PLVN) -Ngày 17/6, Tổ thẩm định mức độ đạt tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2020 đối với xã Yên Hưng và xã Yên Hòa, huyện Yên Mô.

Ninh Bình: Thẩm định hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu năm 2020

Báo cáo tình hình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu trên địa bàn, xã Yên Hưng đã huy động trên 188 tỷ đồng để hoàn thành 19/19 tiêu chí sau 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Hiện nay, cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 50 triệu đồng/ người/năm. Năm 2019 xã chỉ còn 20 hộ nghèo, chiếm 1,62%.

Đối với xã Yên Hòa, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác; tạo điều kiện cho nhân dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, hình thành những ô thửa lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp…

Đến nay, xã Yên Hòa hoàn thành 14/14 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo kết quả xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu của 2 xã và kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM của huyện Yên Mô, các thành viên Tổ thẩm định đã đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương để hoàn thành các tiêu chí theo quy định. 

Đồng thời, đề nghị xã Yên Hưng và xã Yên Hòa phối hợp với các cấp, các ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu, sớm trình Ban chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh công nhận.

Trước đó Tổ thẩm định của tỉnh đã đi khảo sát thực tế một số công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa thôn xóm, khu dân cư kiểu mẫu và mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn xã Yên Hưng và xã Yên Hòa.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm