Phát động phong trào chống rác thải nhựa và nói không với túi nilon

(PLVN) - Sở Du lịch tỉnh TT- Huế vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Lễ phát động chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Đại diện các Sở, đơn vị, doanh nghiệp... ký kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần

Đại diện các Sở, đơn vị, doanh nghiệp... ký kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần

Giảm thiểu rác thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách, trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa và nilon khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Tháng 2/2019 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch “Nói không với túi nilon sử dụng một lần”; tháng 4/2019 tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện đề án Ngày chủ Nhật xanh; tháng 5/2019 yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn hạn chế tối đa sử dụng túi nilon, các vật dụng bằng nhựa sử dụng một lần để bao gói, chứa đựng thức ăn, đồ uống tại cơ quan, công sở, đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân khác hưởng ứng thực hiện.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết,  để phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần phát huy hiệu quả, tỉnh kêu gọi các ngành, các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ, các khu, điểm di lịch trên địa bàn hãy cũng nhau chung tay hành động, triển khai thực hiện các hoạt động hướng đến việc sử dụng các vật dụng thay thế vật dụng làm bằng nhựa, nilon sử dụng một lần, không sử dụng nước đóng chai sử dụng một lần trong đơn vị khi tổ chức hội nghị, hội thảo chuyển đổi sang sử dụng nước có thể tích lớn, vật liệu dễ phân hủy. Thu gom, phân loại xử lý chất thải trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch. Định kỳ Chủ nhật hàng tuần tổ chức vệ sinh môi trường, cảnh quan tại nơi ở, nơi làm việc… Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi thói quan, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần của người dân.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và 80 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ký cam kết thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm