Phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, đưa thị xã Ba Đồn phát triển nhanh và bền vững

(PLVN) - Điểm nổi bật là nền kinh tế của thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015 - 2020 được duy trì tăng trưởng ở mức độ khá cao. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,22%, vượt chỉ tiêu đề ra là 10,2%. 

Một góc thị xã Ba Đồn

Một góc thị xã Ba Đồn

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết: “Với sự chỉ đạo sát đúng và quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của thị xã đã đạt được những kết quả nổi bật và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Có 15/19 chỉ tiêu chỉ tiêu kinh tế, xã hội cả nhiệm kỳ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó đã tạo được sự đồng thuận và ngày càng tin tưởng trong Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.”

Điểm nổi bật là nền kinh tế của thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015 - 2020 được duy trì tăng trưởng ở mức độ khá cao. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,22%, vượt chỉ tiêu đề ra là 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người, tăng 76,5% so với năm 2015.

Thu ngân sách năm 2019 đạt hơn 581 tỷ đồng, năm 2020 đạt 400 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra, tăng 277,52 tỷ đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, ngành nghề nông thôn, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp.

Đến năm 2020, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ chiếm 45,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,6%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 18,7%. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ngày càng phong phú, đa đạng, đáp ứng được nhu cầu mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh và nước bạn Lào. Hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, tăng bình quân hàng năm 12,54% vượt chỉ tiêu đề ra (12,5%).

Phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, đưa thị xã Ba Đồn phát triển nhanh và bền vững ảnh 1
Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11.069 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 8,48%. Cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị được tập trung đầu tư, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, lưới điện, thông tin, truyền thông, các công trình về y tế, giáo dục... cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân.

Nhiều dự án động lực, trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng được triển khai, thực hiện, như: Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan; Dự án mở rộng đường từ ngã tư Quảng Thọ đi biển Quảng Thọ; Dự án đường từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, Dự án tuyến đường từ phía Nam Cầu Quảng Hải 2 đi Ga Lạc Giao; Dự án Cầu kết hợp khu neo đậu tàu thuyền tại thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh...; một số công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, như: Dự án cấp nước sinh hoạt (giai đoạn 1); củng cố, nâng cấp kè tả sông Gianh; Kè và nạo vét kênh Xuân Hưng; Cầu qua thôn Công Hòa, xã Quảng Trung; Công viên cây xanh, Nhà bia tưởng niệm... 

Đặc biệt là trong tháng 7/2020 vừa qua, thị xã Ba Đồn đã tổ chức thành công Hội nghị "Đầu tư và phát triển thị xã Ba Đồn 2020", ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 12 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư 12 Dự án với tổng số vốn hơn 9.000 tỷ đồng.     

Phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, đưa thị xã Ba Đồn phát triển nhanh và bền vững ảnh 2
Trao giấy chứng nhận ghi nhớ cho các nhà đầu tư ngày 11/7/2020 

Các lĩnh vực công nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dựng bình quân hàng năm tăng 10,81%, vượt chỉ tiêu đề ra (10,8%). Các ngành nghề có lợi thế như sản xuất mộc dân dụng, mây tre đan, nón lá, chế biến thủy hải sản, gia công cơ khí, may mặc đã thay đổi cơ bản về quy mô sản xuất, chất lượng, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, du nhập một số ngành nghề mới, như: nghề may mặc...

Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất ngành nghề tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dựng từ 33,5% năm 2015, lên 35,6% vào năm 2020. 

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bình quân hàng năm tăng 3,88%. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất tại 10 xã sau dồn điền đổi thửa. Tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), bước đầu đã hình thành một số mô hình, sản phẩm nông nghiệp liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị thu nhập, như: mô hình trồng tỏi tại Quảng Minh; trồng hoa tại Quảng Long, trồng rau thủy canh tại Quảng Thọ, các mô hình sản phẩm nông sản sạch tại Quảng Hòa, mô hình sản xuất đũa, nấm tại Quảng Thủy...

Theo đó, thị xã đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị với Tập đoàn Quế Lâm và Tổng Công ty phân bón Sông Gianh; phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo khoa học về giải pháp phát triển nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam. Sản lượng lương thực tăng từ 27.093 tấn năm 2015 lên 28.290 tấn năm 2020 đạt chỉ tiêu đề ra. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì phát triển và tạo được những nét độc đáo của một mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hóa. Những năm gần đây, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch, dịch vụ đã xây dựng và duy trì có hiệu quả. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được chăm lo về mọi mặt, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Các cơ sở y tế được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, hàng năm giải quyết việc làm cho 4.596 lao động, đạt 104,5% (kế hoạch 4.400).

Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 9,14% (năm 2016) xuống còn 1,65% (năm 2020, tương đương khoảng 450 hộ), bình quân hàng năm giảm 1,5%, đạt chỉ tiêu đề ra. Các chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được coi trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhất là tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Những “gam màu sáng” trong bức tranh kinh tế, xã hội của thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015 - 2020 là nền tảng, động lực quan trọng để tiếp tục bứt phá vươn lên. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 là nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ và Nhân dân thị xã.

Với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tranh thủ thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn thị xã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp với niềm tin và khát vọng mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV đã đề ra, xây dựng thị xã Ba Đồn  phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm