Phú Thọ: Bồi đắp niềm tin, tự hào vững bước trong năm mới

(PLVN) - Thành công trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện quan trọng, Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong thời gian qua, góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào về giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa anh hùng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên quê hương đất Tổ.

Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

Năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự bùng phát và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng - an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Những kết quả đó góp phần quyết định thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm và của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề cho triển khai các nhiệm vụ của năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phú Thọ: Bồi đắp niềm tin, tự hào vững bước trong năm mới ảnh 1
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng Xuân Tân Sửu 2021

Sau một năm vượt khó, hầu hết các mục tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt dương (tăng 3,56%), ở mức khá so với các tỉnh phía Bắc.

Sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục duy trì phát triển ổn định; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2020, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng được 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 6 xã so với kế hoạch); huyện Thanh Thủy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động sản xuất công nghiệp bước đầu được phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cả năm tăng 2,3% so năm 2019. Dịch vụ, thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng trong điều kiện tác động mạnh của đại dịch COVID-19, tăng 4,41%; giá trị xuất nhập khẩu đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 2 lần so với năm 2019. Hoàn thành dự toán ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội.

Phú Thọ: Bồi đắp niềm tin, tự hào vững bước trong năm mới ảnh 2
Phát triển ấn tượng trong hoạt động sản xuất công nghiệp 

Công tác quản lý đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo triển khai và đạt kết quả tích cực; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 30,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.

Công tác quản lý tài nguyên môi trường được tăng cường. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; cổng dịch vụ công của tỉnh kết nối liên thông Cổng dịch vụ Quốc gia. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển toàn diện; quy mô mạng lưới trường lớp được củng cố; chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, nâng cao.

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng. Các hoạt động văn hóa cơ sở và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,34%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. 

Phú Thọ: Bồi đắp niềm tin, tự hào vững bước trong năm mới ảnh 3
 

Cùng với phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có chuyển biến tiến bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm 2020 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đây là kỳ Đại hội thành công nhất từ trước đến nay trên mọi phương diện. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 693/693 chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng và 18/18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp là minh chứng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và thể hiện niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.

Những kết quả đạt được trong năm 2020 và cả giai đoạn 2015 - 2020 là thành quả của sự cố gắng không mệt mỏi, sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, ngành, đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các doanh nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Sự nỗ lực và những thành tựu đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp, được đánh dấu bởi thành công trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện quan trọng, Đại hội Đảng các cấp đã diễn ra trong thời gian qua, góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào về giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, anh hùng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên quê hương đất Tổ.

Dự báo trong thời gian tới, quá trình toàn cầu hóa và liên kết quốc tế vẫn là xu hướng chủ đạo, sẽ làm thay đổi mạnh mẽ mọi mặt của đời sống thế giới theo chiều hướng tích cực, nhất là ở những nền kinh tế đang phát triển. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa là thời cơ, vừa là thách thức. Kinh tế thế giới, khu vực dự báo duy trì đà tăng trưởng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro; chiến tranh thương mại vừa là cơ hội, vừa là thách thức trong thu hút đầu tư; sự dịch chuyển chuỗi cung ứng trên toàn cầu và khu vực do tác động của đại dịch COVID-19 cũng sẽ mở ra cơ hội mới. 

Bước sang năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; chính vì vậy, chúng ta phải tập trung nghiên cứu, xây dựng, ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa, triển khai thực hiện cho năm 2021 và cả nhiệm kỳ; nhất là cụ thể hóa nội dung khâu đột phá của tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh hay các lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Để phát huy những thuận lợi, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, giải pháp và đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, các cấp, các ngành trong tỉnh cần khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2021 mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thông qua; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển toàn diện, có giá trị gia tăng cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.

Tập trung giải quyết, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư trọng điểm; xúc tiến, hỗ trợ các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp Cẩm Khê, Phú Hà, các cụm công nghiệp sớm đi vào hoạt động trong năm 2021. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu thuế, chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế. 

Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn. Tăng cường công tác y tế dự phòng, đặc biệt tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID- 19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và các cơ sở y tế.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để tổ chức thành công môn thi đấu SEA Games 31 tại tỉnh. Nâng cao hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án “Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39, Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương đối với các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên; việc đánh giá, quy hoạch, kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chủ động, tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Nhiệm vụ đặt ra của năm 2021 là rất nặng nề, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra cho năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Năm Canh Tý vừa đi qua, cánh cửa mùa Xuân Tân Sửu đã mở. Trong không khí phấn khởi đón Xuân, mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi thân ái gửi tới các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ, các gia đình có công với nước cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sỹ trong toàn tỉnh và những người con của Phú Thọ đang sống, lao động, học tập, làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên khắp mọi miền của đất nước và ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.    

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm