Phú Thọ: Hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo

(PLVN) - Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ 15% tiền đóng BHYT từ nguồn chi hoạt động thường xuyên của tỉnh Phú Thọ. 

Như vậy, cộng với mức hỗ trợ 70% của Ngân sách Nhà nước, người thuộc hộ cận nghèo của tỉnh Phú Thọ khi tham gia BHYT đã được hỗ trợ lên tới 85% mệnh giá thẻ BHYT và chỉ cần đóng 15% tương đương với số tiền 120.690 đồng/năm để có thẻ BHYT để phòng khi ốm đau, tai nạn.

Trước đó, theo quy định tại Luật bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức tiền đóng BHYT. Từ năm 2014, theo Quyết định 1222/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ, nhóm đối tượng này được ngân sách tỉnh Phú Thọ hỗ trợ thêm 10% chi phí tham gia BHYT đến hết năm 2020.

Tuy nhiên, từ năm 2021, với mức hỗ trợ tăng từ 10% lên 15%, người thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ chỉ phải tự lo 15% chi phí còn lại để đóng BHYT. Số tiền này không phải là lớn nhưng đối với những hộ có từ 3-5 người việc đóng tiền tham gia BHYT cho cả hộ gia đình cùng một lúc sẽ là khó khăn.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Phú Thọ cho biết, với trách nhiệm của ngành là thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Phú Thọ xác định sẽ tiếp tục là đầu mối vận động quyên góp ủng hộ thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ để nỗ lực giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn được Nhà nước chăm lo, bảo vệ sức khỏe.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm