Phú Thọ: Ngành giáo dục huyện Thanh Ba đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm 2015-2020

(PLVN) - Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm 2015-2020 của toàn ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ, giáo dục huyện Thanh Ba không ngừng đổi mới và phát triển, đạt được khá nhiều thành tích đáng tự hào, đóng góp không nhỏ vào chất lượng giáo dục của tỉnh.

Ông Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ (thứ nhất bên phải) tặng lãng hoa tươi thắm cho Phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập.

Ông Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ (thứ nhất bên phải) tặng lãng hoa tươi thắm cho Phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập.

Huyện Thanh Ba có 59 trường trực thuộc với tổng số  796 lớp, 23866 học sinh, 1585 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc 3 cấp học.

Trong đó Bậc học mầm non có 20 trường; tổng số trẻ 7144, Số nhóm, lớp 264, lớp bán trú 264/264 đạt tỷ lệ 100%. Số trẻ bán trú 7144/7144 đạt tỷ lệ 100.

Cấp Tiểu học có 20 tr­­ường, 343 lớp, 10435  học sinh; Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 đạt 100%; Tỷ lệ duy trì đạt 100%.

Cấp THCS có 19 trường, tổng số lớp 189 với 6287 học sinh (trong đó có 12 lớp với 385 học sinh học mô hình trường học Việt Nam mới); Tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chư­­ơng trình Tiểu học vào lớp 6 THCS  đạt 100 %.

Là một trong những huyện còn nhiều khó khăn nhưng với sự đồng lòng của tập thể, đội ngũ giáo viên trên toàn huyện và sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng giáo dục, trong 5 năm qua ngành giáo dục huyện Thanh Ba đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Trong công tác quản lý giáo dục,phòng GD&ĐT đã tổ chức các hội nghị quán triệt và chỉ đạo triển khai trong toàn ngành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục quán triệt và triển khai tích cực, có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế .

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, Đài truyền thanh, truyền hình huyện làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý giáo dục.

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai rộng khắp trong toàn ngành, nhiều tập thể và cá nhân có những đổi mới, sáng tạo đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả GD&ĐT được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

 Cụ thể,từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020 đã có  07 tập thể và 10 cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy, phương pháp, thực hiện có hiệu quả các nội dung đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tất cả các cấp. Ở cấp mầm non100% trẻ 5 tuổi ra lớp, học 2 buổi/ ngày, ăn bán trú và hoàn thành chương trình GDMN; 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên trong đó giáo viên trên chuẩn: 118 giáo viên, đạt tỷ lệ  88,1%. Tỷ lệ phòng học và đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 tuổi đảm bảo 100%.

Các nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, 100% hiệu trưởng các trường, chủ nhóm, lớp tư thục thực hiện cam kết với Trưởng Phòng GD&ĐT và cơ quan quản lý các cấp về việc đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ trong thời gian trẻ ở tại trường, nhóm, lớp mầm non. Kết thúc năm học, UBND huyện ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho 20/20 cơ sở GDMN, tỷ lệ 100%.

Các nhà trường thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định, huy động các nguồn lực duy trì, nâng cao tỷ lệ  trẻ ăn bán trú và chất lượng bữa ăn bán trú. 100% các trường mầm non sử dụng phần mềm liên thông 3 cấp để hỗ trợ công tác xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cho trẻ.

Giáo dục tiểu học tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22/TT-BGDĐT. 100% các nhà trường đã chủ động rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý, không vượt quá chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. 100% các trường xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, thực hiện lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục Quốc phòng và an ninh; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống HIV/AIDS; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

Phú Thọ: Ngành giáo dục huyện Thanh Ba đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm 2015-2020 ảnh 1
 Với sự nỗ lực đã đạt được nhiều thành tích của tập thể và cá nhân được nhận danh hiệu thi đua, bằng khen của chính phủ

Trong những năm gần đây giáo dục tiểu học huyện Thanh Ba đặc biệt chú trọng tới đào tạo mũi nhọn, đạt được nhiều thành tích  cụ thể:Năm học 2016-2017, có 322 học sinh đạt giải cấp huyện, 165 học sinh giải cấp tỉnh, 11 học sinh giải quốc gia, trong các kỳ giao lưu IOE trên mạng Internet, giao lưu viết chữ đẹp, Trạng nguyên Tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Việt trên mạng...

Năm học 2017-2018, có 348 học sinh đạt giải cấp huyện, 115 học sinh giải cấp tỉnh, 08 học sinh giải quốc gia, trong các kỳ giao lưu IOE trên mạng Internet, giao lưu viết chữ đẹp, Trạng nguyên Tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Việt trên mạng.

Năm học 2018-2019, có 558 học sinh đạt giải cấp huyện, 338 học sinh giải cấp tỉnh, 20 học sinh giải quốc gia ( trong đó 02 giải Nhì)  trong các kỳ giao lưu IOE trên mạng Internet, giao lưu viết chữ đẹp, Trạng nguyên Tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Việt trên mạng tăng 223 giải cấp tỉnh, 10 giải quốc gia so với năm học trước. Đặc biệt 100% học sinh tham gia giao lưu viết chữ đẹp cấp tỉnh đều đạt giải.

Đối với giáo dục trung học cơ sở,Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo sát sao việc đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động nghề phổ thông, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập, coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Thực hiện nghiêm túc  theo chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2918 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Phòng Giáo dục và 69/69 đơn vị  trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và nghiêm túc thực hiện.

Cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường tích cực tham gia các lớp học, các lớp tập huấn về công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, công tác Đoàn đội, công tác thực hiện kỹ năng mềm trong quản lý, giáo dục. Cụ thể có 68 cán bộ quản lý tham gia các lớp học tại Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và cán bộ quản lý, hơn 2000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục tổ chức.

Phòng GD&ĐT phối hợp với phòng Nội vụ, LĐLĐ huyện thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; không có khiếu nại và các vấn đề phát sinh.Bên cạnh những chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ ngành giáo dục Thanh Ba đặc biệt chú trọng về cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Phòng GD&ĐT đã lựa chọn các tập thể, cá nhân làm điểm của ngành; thực hiện có hiệu quả khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Phát động trong toàn ngành thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Với sự nỗ lực đã đạt được nhiều thành tích của tập thể và cá nhân được nhận danh hiệu thi đua, bằng khen của chính phủ, cờ thi đua và bằng khen của bộ GDĐ, bằng khen cấp tỉnh và nhiều tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc.

Ông Hà Trường Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba chia sẻ: “ Giáo dục huyện Thanh Ba đạt được những kết quả đáng ghi nhận này trước tiên phải khẳng định sự quan tâm của cấp ủy chính quyền của huyện. Từ năm 2016huyện có chỉ đạo ngành tham mưu ban hành nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện ban hành đề án để nâng caochất lượng giáo dục. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện luônhết lòng vì các em học sinh.

Từ năm 2017 ngành giáo dục huyện Thanh Ba phát triển vượt bậc từ chất lượng đại trà đến giáo dục mũi nhọn và công tác xây dựng và duy trì chuẩn quốc gia. Hiện tại trên địa bàn huyện số trườngđược công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt 88%, so với tỷ lệ trung bình toàn tỉnh là 81%. Bên cạnh những thuận lợi giáo dục huyện Thanh Ba còn nhiều khó khăn vì đời sống nhân dân còn chưa cao, nhiều gia đình phụ huynh đi làm ăn xa, học sinh ở nhà với ông bà nên sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình chưa thực sự hiệu quả.

Mặc dù giáo dục huyện Thanh Ba đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận nhưng chúng tôi tiếp tục phải cố gắng hơn nữa.Dưới sự chỉ đạo của ngànhcũng như của UBND huyện chúng tôi chủ trương sẽ làm tốtcông tác duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà từ mầm non, tiểu học, đến trung học cơ sở. Song song với giáo dục đại trà giáo dục mũi nhọn cũng cần đặc biệt quan tâm.

Huyện Thanh Ba phấn đến đấu cuối năm 2020 100% các trường đạt chuẩn quốc gia và phấn đấu nhiều trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đồng thời chú trọng đến nâng caohơn nữa vềđiều kiện dạy và học cho các thầy cô giáo và học sinh”./.

Cùng chuyên mục
Trung thu thời nay.

Trung thu trăng sáng như gương…

(PLVN) - Còn mấy ngày nữa đến Trung thu. Ngày Rằm tháng 8 hằng năm là ngày Tết của trẻ em còn được gọi là “Tết trông trăng” hay “Tết hoa đăng”. Trẻ em ai cũng mong đợi.

Đọc thêm