Phú Thọ thi hành kỷ luật 179 đảng viên

(PLVN) - Phú Thọ thi hành kỷ luật 179 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 131, cảnh cáo 30, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 15 trường hợp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu công tác xây dựng Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới quán triệt, triển khai, xây dựng và ban hành các văn bản, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và định hướng chỉ đạo của cấp trên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, đúng theo các quy định của Đảng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng lỗi vi phạm, dân chủ, khách quan góp phần làm ổn định tình hình tại các địa phương, đơn vị.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 491 tổ chức đảng và 171 đảng viên (có 86 cấp ủy viên các cấp, chiếm 50,2%). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm…

UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên (có 14 cấp ủy viên các cấp, chiếm 35,8%), kết luận 3 tổ chức đảng và 17 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên; giám sát 95 tổ chức đảng và 104 đảng viên (có 55 cấp ủy viên). 

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 229 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 98 tổ chức đảng; kiểm tra 17 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, 211 tổ chức đảng thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 53 tổ chức đảng và 37 đảng viên (có 28 cấp ủy viên).

Cùng với đó, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 179 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 131, cảnh cáo 30, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 15 trường hợp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm