Phú Thọ tiếp tục bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành 2 quyết định về việc công bố các danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, có 4 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Các thủ tục bao gồm: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (đối với dự án địa phương quản lý); Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (đối với dự án địa phương quản lý);

Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 -2020 (đối với dự án địa phương quản lý); Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (đối với dự án địa phương quản lý).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã ký ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc công bố TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định trên, tỉnh sẽ bãi bỏ 5 TTHC thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội gồm: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội; Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm