Phú Yên triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh Phú Yên tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung kế hoạch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên.

Tiến độ thực hiện, trong năm 2022 sẽ hoàn thành các trường thông tin cơ bản và nâng cao; các năm tiếp theo sẽ cập nhật, bổ sung các trường thông tin để từng bước hoàn thiện nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Bưu điện tỉnh thực hiện các nội dung của kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; truyền thông, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị liên quan, UBND cấp huyện để thu thập, cập nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành khi phát sinh nhu cầu quản lý, khai thác tại các ngành, địa phương.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm