Quảng Nam: Bảo tồn Voọc Chà vá chân xám tại huyện Núi Thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Sở NN và PTNT, UBND huyện Núi Thành bảo tồn Voọc Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

Voọc chà vá chân xám. (Ảnh: greenviet)

Voọc chà vá chân xám. (Ảnh: greenviet)

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất đưa trụ sở của Tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 thuộc Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam thành nơi làm việc, sinh hoạt chung của công chức Kiểm lâm và lực lượng “Nhóm tiên phong bảo vệ loài Chà vá chân xám - Tam Mỹ Tây” để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn các xã: Tam Trà, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông và bảo vệ loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây.

Sở NN và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam xây dựng phương án tổ chức, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa công chức Kiểm lâm và lực lượng “Nhóm tiên phong bảo vệ loài Chà vá chân xám - Tam Mỹ Tây” nhằm đạt được hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

UBND huyện Núi Thành xem xét, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa trụ sở nhằm đảm bảo hoạt động và sinh hoạt cho hai lực lượng này trong thời gian tới.

Về nguồn kinh phí thực hiện Đề án Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng được giao cho cộng đồng thông qua Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030; dự án bảo vệ và phát triển rừng.

Xây dựng Chòi quan sát và cảnh báo PCCCR; các công trình, trang thiết bị phục vụ PCCCR thông qua dự án Nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2016 - 2020 kéo dài đến hết năm 2022, dự án nâng cao năng lực Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2030.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm thông qua Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, dự án bảo vệ và phát triển rừng và cơ chế, chính sách của tỉnh.

Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Nước Việt Xanh (GreenViet) thực hiện các chương trình, dự án: Tổ chức nghiên cứu, khảo sát đánh giá về thực trạng quần thể Chà vá chân xám, thức ăn, kế hoạch mở rộng sinh cảnh. Hoạt động truyền thông, hỗ trợ nâng cao năng lực tuần tra, quản lý rừng cộng đồng thông qua dự án dự án SIDA, Quỹ Rainforest Trust. Sửa chữa và nâng cấp Chốt bảo vệ rừng và Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua dự án của Quỹ Rainforest Trust. Khảo sát đánh giá và xây dựng mô hình và giới thiệu tiềm năng du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Tam Mỹ Tây thông qua dự án “Phát triển du lịch cộng đồng bền vững ở xã Tam Mỹ Tây”.

UBND huyện Núi Thành cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách huyện để đền bù, thu hồi 30 ha đất hiện người dân đang sản xuất để phục hồi rừng mở rộng sinh cảnh sống cho quần thể Voọc Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm