Quảng Nam cấp lại 100% tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 4 địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có Nghị quyết về việc cấp lại 100% từ tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành, do tỉnh này quản lý.

Các dự án BĐS tại Quảng Nam

Các dự án BĐS tại Quảng Nam

Tại Kỳ họp thứ 22, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khóa IX, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh thống nhất thông qua quyết nghị về việc để lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành.

Theo đó, cấp lại 100% từ tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn của  4 địa phương nói trên sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ,  tái định cư, các chi phí liên quan khác của chính khu đất đó (nếu có); trích nộp Quỹ phát triển đất và 10% thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý đất đai theo quy định trong niên độ ngân sách năm 2021.

Đối với số thu phát sinh từ các dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do tỉnh quản lý giao Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, xem xét bố trí một phần từ nguồn thu này để hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương (thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành, thành phố Tam Kỳ) đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam thì nguồn vốn thực hiện từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ năm 2019 và năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 (kể cả phần 20% tạm dừng trích lập Quỹ phát triển đất) và 20% tạm dừng trích lập Quỹ phát triển đất năm 2021.

HĐND tỉnh Quảng Nam giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành sử dụng nguồn kinh phí được cấp lại tại Điều 1 Nghị quyết này để bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm