Quảng Nam: Tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn 1998/UBND-KTN tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 362/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải bằng đường sắt thực hiện theo biểu đồ chạy tàu đã được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam công bố theo quy định.

Đồng thời, thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định về phòng, chống dịch của UBND tỉnh, Sở Y tế.

Bên cạnh đó, hành khách, người làm việc tại ga đường sắt và Ban lái máy (gồm: lái tàu, phụ lái tàu); tổ tàu (gồm: trưởng tàu và nhân viên công tác trên tàu) phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Xét nghiệm y tế, cách ly y tế theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế địa phương nơi đi, nơi đến.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế.

Trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối các với đối tượng áp dụng tại Công văn này thì thực hiện theo quy định mới.

Các Văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải đường sắt do UBND tỉnh ban hành trước đây có nội dung trái với Công văn này đều được bãi bỏ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm