Quảng Nam: Yêu cầu Sở NN&PTNT làm rõ vì sao rừng tự nhiên năm 2021 giảm 2.850 ha

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Sở NN&PTNT yêu cầu giải trình làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020.

Quảng Nam: Yêu cầu Sở NN&PTNT làm rõ vì sao rừng tự nhiên năm 2021 giảm 2.850 ha

Theo công văn được ban hành ngày 27/4 này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2021 theo quyết định của UBND tỉnh; tổ chức rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm so với năm 2020, xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng (chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm),… tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng nội dung yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT.

Trước đó, ngày 25/4, Tổng cục Lâm nghiệp cũng có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nêu rõ ngày 15/3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND phê duyệt, công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó rừng tự nhiên giảm 2.850ha so với năm 2020 (tỷ lệ giảm 0,6% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh).

Theo văn bản này, ngoài yêu cầu rà soát, xác định vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm và xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng, Tổng cục Lâm nghiệp còn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật Lâm nghiệp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm