Quảng Ninh đã xử lý kịp thời các Đảng viên vi phạm

(PLVN) - Đó là ghi nhận của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú trong buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 12/12/2019.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận tỉnh Quảng Ninh đã xử lý kịp thời các Đảng viên vi phạm
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận tỉnh Quảng Ninh đã xử lý kịp thời các Đảng viên vi phạm

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã triển khai và hoàn thành 09 cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình số 26-Ctr/TU ngày 6/12/2018 của Tỉnh ủy. Cùng với đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn triển khai và hoàn thành 11 cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra 1.714 tổ chức Đảng và 1.850 đảng viên; giám sát đối với 1.517 tổ chức Đảng và 1.317 đảng viên.

Qua công tác thanh, kiểm tra, giám sát của Đảng trong năm 2019, các cấp ủy đảng đã thi hành kỷ luật 533 đảng viên, trong đó khiển trách 419, cảnh cáo 77, cách chức 7, khai trừ 30 và đình chỉ sinh hoạt Đảng 28 trường hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình, kiểm tra, giám sát theo đúng điều lệ Đảng; xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong xử lý vi phạm; chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao; chọn đúng nội dung, đối tượng, lĩnh vực để kiểm tra, giám sát; xử lý kịp thời các đảng viên vi phạm và công khai kết luận sau kiểm tra, thanh tra trên hệ thống thông tin đại chúng, qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, tạo niềm tin của quần chúng, nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, do vậy, công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp hết sức nặng nề. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vi phạm mới phát sinh, bức xúc trong xã hội; kiểm soát đưa ra khỏi cấp ủy những trường hợp cơ hội, chạy chức, chạy quyền; chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Quảng Ninh đã xử lý kịp thời các Đảng viên vi phạm ảnh 1
Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Văn Diện yêu cầu Huyện ủy Vân Đồn xem xét kỷ luật ông Châu Thành Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn 

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai; quan tâm xử lý các vụ việc phức tạp, nhất là cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thật tốt, trách nhiệm cao; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thẩm tra công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy đối với cơ quan kiểm tra - thanh tra cấp huyện; triển khai đánh giá, tổng kết việc thực hiện mô hình cơ quan kiểm tra - thanh tra, qua đó xây dựng quy chế, quy định hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và khẳng định, những kinh nghiệm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ là bài học để tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong thời gian tới và sẽ triển khai thực hiện hiệu quả mô hình cơ quan kiểm tra - thanh tra cấp huyện. 

Đọc thêm