Quảng Xuân (Quảng Trạch - Quảng Bình): Huy động mọi nguồn lực, đưa kinh tế-xã hội vững bước đi lên

(PLVN) - Những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra đã được triển khai thắng lợi. 

Phát huy những kết quả đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã quyết tâm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đưa xã Quảng Xuân từng bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong nhiệm kỳ qua, từ định hướng đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, quyết tâm của chính quyền và tinh thần đồng thuận của người dân, cơ cấu kinh tế kinh tế trên địa bàn xã đã có sự chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN), thương mại - dịch vụ, xuất khẩu lao động và chú trọng phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại giá trị kinh tế cao.

Quảng Xuân (Quảng Trạch - Quảng Bình): Huy động mọi nguồn lực, đưa kinh tế-xã hội vững bước đi lên ảnh 1
Phong trào xây dựng NTM đã góp phần xây dựng nên những ngôi trường xanh- sạch- đẹp, đạt chuẩn Quốc gia 

Kết quả đạt được nổi bật của xã Quảng Xuân đó là kinh tế phát triển khá, các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phát huy hiệu quả, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển đổi thích hợp; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được chú trọng; năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng.

Chăn nuôi phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đàn gia súc, số lượng đàn và chất lượng được nâng lên, tỉ lệ đàn bò lai sind chiếm 31,3%; tỷ lệ nạc hóa đàn lợn chiếm 90%. Hình thành nhiều mô hình trang trại chăn nuôi mới đạt hiệu quả cao như nuôi gà, bò, heo... Nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh, hằng năm đạt trên 100 tấn; Tổng sản lượng khai khác thủy sản đạt 2.250 tấn, đạt 123% kế hoạch, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.

Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn, xuất khẩu lao động phát triển mạnh, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Các ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, đá grant, cơ khí, gò hàn, sửa chữa điện tử, xay xát, máy làm đất, chế biến thực phẩm…, thu hút hàng trăm lao động tham gia. Tổng thu nhập bình quân hàng năm từ lĩnh vực này đạt 84,3 tỉ đồng. Mạng lưới thương mại-dịch vụ, lưu thông hàng hoá tiếp tục được mở rộng, phát triển rộng khắp cả về số lượng, chất lượng và quy mô. 

Quảng Xuân (Quảng Trạch - Quảng Bình): Huy động mọi nguồn lực, đưa kinh tế-xã hội vững bước đi lên ảnh 2
Cổng làng thôn Thanh Lương 

Kế thừa thành quả nổi bật của xã Quảng Xuân là được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, bằng việc huy động các nguồn lực qua chương trình, dự án, trong 5 năm đã đầu tư hơn 57 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 28 công trình giao thông, thuỷ lợi, chợ trung tâm, trung tâm học tập cộng đồng, trường học, trạm y tế…

Đến nay, tỉ lệ bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông nông thôn đạt 100%. Phong trào chỉnh trang nông thôn, thắp sáng đường quê, xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp tại các trục đường trung tâm xã và các thôn, các cơ quan, trường học được cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng và đạt kết quả cao. Từ những kết quả đó, xã Quảng Xuân đã nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng 01-02 khu dân cư kiểu mẫu.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội được xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới phát triển sâu rộng. Chất lượng các đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá được nâng lên, nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho hoạt động dạy và học. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được giữ vững. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng lên, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học hằng năm tăng. Phong trào xã hội hoá giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng. Công tác xã hội hoá và xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế được triển khai thực hiện tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân có nhiều tiến bộ.

Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%. Quốc phòng được tăng cường, cũng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ xã quan tâm; hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính ngày càng được nâng lên; Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội trong hoạt động luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh...

Quảng Xuân (Quảng Trạch - Quảng Bình): Huy động mọi nguồn lực, đưa kinh tế-xã hội vững bước đi lên ảnh 3
 Hệ thống giao thông nông thôn xã Quảng Xuân đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn

Song song với việc tập trung giải quyết những vấn đề mang tính trọng điểm, hay phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ xã Quảng Xuân chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh, xem đây là tiền đề vững chắc để củng cố và nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 76 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,6%, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ 457 đảng viên, sinh hoạt trong 3 đảng bộ bộ phận, 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ và 13 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ bộ phận. Đảng bộ xã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện và xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện các nghị quyết đó.

Đặc biệt, Đảng bộ đã triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đạt kết quả quan trọng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, xã Quảng Xuân tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Đến năm 2025, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 11-12 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 2.800-2900 tấn; sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản 2.500-3.000 tấn; xây dựng 01-02 khu dân cư kiểu mẫu, tiếp tục xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; Giữ vững danh hiệu 4/4 làng văn hóa; 5/5 cơ quan văn hóa; 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia; phấn đấu 01-02 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; trường THCS đạt chuẩn trường điểm chất lượng cao.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng văn hóa xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60-65 triệu đồng vào năm 2025; tỉ lệ hộ nghèo giảm dưới 2,5%...

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Xuân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo diện mạo mới cho địa phương trên hành trình phát triển văn minh, giàu đẹp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm