Sáp nhập thôn bản, khu phố: Bài học tinh giản bộ máy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên họp bàn, thảo luận xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, bản trên địa bàn.

Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên họp bàn, thảo luận xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, bản trên địa bàn.

Đến nay, các thôn, bản, khu phố của tỉnh Quảng Ninh sau sáp nhập đều hoạt động mang lại hiệu quả rõ nét. Đó là bộ máy tinh gọn hơn, giảm được số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố, giảm chi từ ngân sách nhà nước, trong khi đầu mối giải quyết công việc lại được thu gọn và hoạt động hiệu quả hơn.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập, các địa phương đã chỉ đạo kiện toàn chi bộ thôn, khu phố để đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn thôn, khu dân cư. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm; năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Nhằm tiếp tục sắp xếp tổ chức hợp lý cộng đồng dân cư phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển là tinh gọn bộ máy, phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở.

Đồng thời đảm bảo đồng bộ với triển khai công tác bầu cử trưởng, thôn, bản khu phố và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng phương án, thực hiện quy trình sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo kết quả rà soát của các địa phương, toàn tỉnh hiện có 1.543 thôn, bản, khu phố. Trong đó có 177 thôn, bản, khu phố đạt dưới 50% tiêu chuẩn thuộc diện phải sắp xếp; 405 thôn, bản, khu phố đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn; 961 thôn, bản, khu phố đạt từ 100% tiêu chuẩn trở lên.

Sáp nhập thôn bản, khu phố: Bài học tinh giản bộ máy ảnh 1
Cán bộ xã Đại Dực, huyện Tiên Yên (giữa) tuyên truyền đến người dân về phương án sắp xếp, sáp nhập 2 thôn Khe Quang, Khe Léng.

Trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến, nhận được sự đồng thuận của nhân dân, các địa phương đề xuất số lượng thôn, bản, khu phố sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập là 182 thôn, bản, khu phố và đổi tên 1 thôn để thành lập 91 thôn, bản, khu phố thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Đông Triều, Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Vân Đồn.

Trong đó có 83 phương án nhập 2 thôn, bản, khu phố thành 1 thôn, bản, khu phố; 7 phương án nhập 3 thôn, bản, khu phố thành 1 thôn bản, khu phố và 1 phương án nhập 4 thôn, bản, khu phố thành 1 thôn, bản khu phố.

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập và đổi tên, toàn tỉnh giảm 91 thôn, bản, khu phố, có lại tổng số 1.452 thôn, bản, khu phố. Đối với 91 thôn, bản, khu phố hình thành sau sắp xếp, sẽ có 60 thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn, còn 31 thôn, bản, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của một số thôn thuộc xã vùng cao, miền núi, có địa hình chia cắt phức tạp, thôn có vị trí địa lý tách biệt, dân cư sống rải rác, do vậy sau khi sáp nhập vẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn có thể xem xét là trường hợp đặc thù, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định hiện hành.

Từ chủ trương lớn của Đảng tới sự hợp sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tin tưởng rằng việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố giai đoạn 2022-2025 của tỉnh sẽ đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở. Điều quan trọng là ổn định dân cư, thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo trật tự trị an thôn, tổ dân phố văn minh, hiện đại.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm