Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 6819/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng và giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng (Ảnh minh họa)

Tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng và giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đối với các nội dung được phân công, phân cấp.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn, như tổ chức kiểm tra các phòng thí nghiệm vật liệu chuyên ngành xây dựng; kiểm tra chất lượng cấu kiện đúc sẵn, vật liệu đầu vào của công trình xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công đối với các chủ đầu tư theo thẩm quyền; các công trình sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn có kích thước lớn; kiểm tra công tác bảo trì công trình xây dựng của các chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, đặc biệt là các công trình dạng tháp trước mùa mưa bão…

Định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, đặc biệt lưu ý các chủ đầu tư đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong mùa mưa bão, các công trình sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, các công trình có vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng…

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, lưu ý yêu cầu các chủ đầu tư công trình cấp I, cấp đặc biệt (nếu có) thực hiện nghiêm quy định về gửi thông báo khởi công xây dựng công trình, hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để được kiểm tra công tác nghiệm thu kịp thời.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng và giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm