Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản số 05/CT-UBND ngày 10/5/2022 Chỉ thị tăng cường công tác QLNN về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác QLNN về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tăng cường công tác QLNN về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất, các công trình, dự án, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động khoáng sản thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý quy hoạch khoáng sản, quản lý đất đai liên quan đến khoáng sản chưa đồng bộ; thiếu nguyên liệu cho sản xuất, chế biến sâu; quản lý sản lượng khai thác chưa chặt chẽ; bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản; tiến độ dự án chậm chủ yếu do đền bù, GPMB; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn chưa kịp thời; chưa phân định rõ trách nhiệm quản lý đối với lĩnh vực khoáng sản theo địa bàn và chuyên ngành.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo thiếu kiên quyết của một số ngành, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về khoáng sản trên địa bàn, thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thực hiện nghiêm các nội dung.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai ảnh 1

Nâng cao trách nhiệm chất lượng thẩm định, tham mưu cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý theo quy định của UBND tỉnh.Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ban, ngành tỉnh liên quan. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường theo quy định. Không tham mưu gia hạn giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nhiều lần do lỗi chủ quan đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý; rà soát, tham mưu dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, không thực hiện nghiêm túc ĐTM, vi phạm pháp luật.

Công tác quản lý đất đai phải đảm bảo 100% các dự án khoáng sản được thuê đất trước khi hoạt động khai thác đối với diện tích được sử dụng. Các dự án sau khi hoàn nguyên phải được bàn giao đất về cơ quan có thẩm quyền theo kế hoạch quản lý quỹ đất công.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát UBND cấp huyện trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác thuộc địa bàn quản lý, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra vi phạm hoạt động khoáng sản. Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương đối với hoạt động khoáng sản và tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai ảnh 2

Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ (ngoài khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và nguyên liệu sản xuất xi măng) của các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản tích cực nghiên cứu, đổi mới công nghệ, thiết bị đồng bộ, hiện đại, áp dụng trí tuệ nhân tạo, nhằm tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phối hợp với cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu công nghệ và các giải pháp thu hút đầu tư các dự án sản xuất vật liệu mới (cát nghiền nhân tạo) thay thế cát, sỏi lòng sông; sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng; tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với những địa bàn có các dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh, nhu cầu lớn về sử dụng nguyên vật liệu phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi, lòng sông và cấp giấy phép bến, bãi tập kết cát, sỏi vật liệu xây dựng theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai ảnh 3
Cùng chuyên mục
Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử

Gần 900.000 lượt khách du lịch đến Bắc Giang trong 6 tháng đầu năm

(PLVN) -  Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng du khách đến tỉnh này tăng đột biến, với tổng số khách ước đạt 900.000 lượt, đây được xem là tín hiệu đáng mừng, động lực để triển khai thực hiện phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang thời gian tới.

Đọc thêm