Tây Ninh giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính an toàn trong trạng thái bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) 9 tháng năm 2021 của tỉnh, đã tiếp nhận 59.457 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó 33.046 hồ sơ nhận trực tiếp; 16.819 hồ sơ bưu chính công ích; hồ sơ dịch vụ công mức 3, 4.

Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoạt động bình thường trong trạng thái bình thường mới.

Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoạt động bình thường trong trạng thái bình thường mới.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm triển khai tăng cường thực hiện các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm, đặc biệt là người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giao dịch tại Trung tâm.

Qua đó, khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ (https://dichvucong.tayninh.gov.vn); hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; hạn chế tối đa việc đi lại, giao dịch trực tiếp tại Trung tâm.

Trong 9 tháng năm 2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số: 59.457 hồ sơ; tổng số trả kết quả giải quyết TTHC: 54.266 hồ sơ.

Cùng với tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tạo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…

Trong 3 tháng còn lại năm 2021, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng PC06- Công an tỉnh và nhóm TTHC về đất đai, môi trường của thành phố Tây Ninh thực hiện thí điểm tại Trung tâm. Phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm