Thái Nguyên tăng 6 bậc, xếp thứ 6 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 với tổng số 89.20%, tăng 6 bậc so với năm 2020 và là tỉnh đứng đầu trong khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên được khai chương và đi vào hoạt động từ ngày 05/12/2020

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên được khai chương và đi vào hoạt động từ ngày 05/12/2020

Kết quả này được công bố tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2021) vào ngày 25/5 tại Trụ sở Bộ Nội vụ.

Theo kết quả công bố, Chỉ số CCHC (PAR index) năm 2021 đối với các bộ, ngành Trung ương, đứng đầu là Bộ Tư pháp, tiếp theo là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ số CCHC năm 2021 có kết quả đạt giá trị trung bình là 86.37%, là năm có giá trị trung bình cao nhất từ khi đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC, điều này cho thấy công tác CCHC năm 2021 của các địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết quả xếp hạng, TP. Hải Phòng là địa phương dẫn đầu với 91.80%, xếp thứ hai là tỉnh Quảng Ninh và xếp thứ ba là TP. Đà Nẵng. Tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố với tổng số 89.20%, tăng 3.59% và tăng 6 bậc so với năm 2020; đứng thứ nhất (1/14 tỉnh, thành phố) khu vực trung du miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên cải thiện thứ hạng Chỉ số CCHC so với năm 2016.

Về Chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của 63 tỉnh, thành phố cũng đạt mức cao nhất so những năm qua, trung bình 87.16%, cao nhất là tỉnh Quảng Ninh đạt 94.07%. Tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 11 với 89.42%, tăng 1.76% và tăng 11 bậc so với năm 2020.

Kết quả xếp hạng Chỉ số PAR index và Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên cho thấy sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện CCHC thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã nhận được sự quan tâm của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên xác định CCTTHC là một trong những khâu đột phá góp phần quan trọng, từ đó chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC tiếp tục được thực hiện có nề nếp, chất lượng trong toàn tỉnh. Trách nhiệm của người đứng đầu; của đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị, địa phương được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu thời gian đi lại cho tổ chức và cá nhân, từng bước tạo được sự hài lòng của người dân.

Đến nay, bộ máy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thái Nguyên được hoàn thiện, sắp xếp ngày càng tinh gọn, tránh chồng chéo, thực hiện tinh giản biên chế có hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh không ngừng đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi công và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm