Thái Nguyên tổ chức Phiên họp thứ 16 Thường trực HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 18/4, Thái Nguyên tổ chức phiên họp thứ 16 Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, để cho ý kiến vào một số dự thảo kế hoạch giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh và những nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì phiên họp thứ 16 Thường trực HĐND tỉnh. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì phiên họp thứ 16 Thường trực HĐND tỉnh. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Các nội dung được báo cáo tại phiên họp, gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh từ sau Phiên họp thứ 15 đến nay.

Báo cáo kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ tư và Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ hai; các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh.

Báo cáo kế hoạch tổ chức phiên giải trình về việc triển khai và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch giám sát việc phân bổ, sử dụng kinh phí thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2018.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung liên quan, trong đó tập trung vào Kế hoạch giám sát việc phân bổ, sử dụng kinh phí thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 1046 của Tổng Thanh tra Chính phủ; Công tác phối hợp với MTTQ để làm rõ các kiến nghị đã được giải quyết xong, các kiến nghị đang, chưa giải quyết, nguyên nhân, giải pháp,…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc đánh giá kết quả công tác của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh.

Đối với các nội dung cụ thể, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị công tác chuẩn bị, tham mưu của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và giải trình của UBND tỉnh về Phiên giải trình việc triển khai và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ được truyền hình trực tiếp, do vậy phải được chuẩn bị tốt, đảm bảo đạt chất lượng cao nhất.

Về Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 1046 của Tổng Thanh tra Chính phủ, sẽ lùi thời gian thực hiện, kết hợp giám sát trực tiếp và gián tiếp qua các báo cáo. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhất trí với đề xuất thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã dự thảo./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm