Thành phố Yên Bái hướng tới xây dựng chính quyền số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã có những đột phá trong cải cách hành chín, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử và tiếp tục nâng cao hoạt động chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số.

Công tác cải cách hành chính đã góp phần khơi thông điểm "nghẽn”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế...

Công tác cải cách hành chính đã góp phần khơi thông điểm "nghẽn”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế...

Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, thành phố Yên Bái xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nhiều thủ tục được giải quyết ngay trong ngày, đúng hạn và trước hạn, đem lại niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân.

Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, thành phố đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền CCHC; kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với các sở, ban, ngành cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC so với quy định. Đặc biệt, thành phố giao, gắn trách nhiệm cho người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình.

Tính riêng năm 2021, thành phố Yên Bái tổ chức niêm yết công khai ở cấp huyện 412 TTHC, cấp xã 119 TTHC, bằng nhiều hình thức: Bảng niêm yết công khai; máy tra cứu điện tử tại Bộ phận Phục vụ hành chính công; Trang thông tin điện tử thành phố đảm bảo đúng quy định, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch tra cứu.

Thành phố Yên Bái hướng tới xây dựng chính quyền số ảnh 1

Người dân nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại Chi cục Thuế thành phố.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả đạt 99,2% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã. TTHC được giải quyết liên thông đưa vào thực hiện tại Bộ phận Hành chính công thành phố và cấp xã, phường 30 thủ tục.

Đánh giá kết quả giải quyết TTHC, toàn thành phố Yên Bái từ ngày 15/12/2020 đến ngày 3/12/2021 đã tiếp nhận 55.472 thủ tục; giải quyết đúng hạn và trước hạn là 54.699 thủ tục; đang giải quyết: 773 thủ tục, không có hồ sơ trễ hạn.

Nhiều doanh nghiệp mới thành lập và đi vào hoạt động tại thành phố Yên Bái trong năm 2021 cũng đánh giá, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp rất thuận lợi, thời gian được rút ngắn đáng kể giúp đơn vị đẩy mạnh triển khai kế hoạch kinh doanh đúng thời điểm.

Bà Phạm Thị Lan Anh, Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái cho biết, trong năm 2021, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ rà soát, hỗ trợ giải quyết TTHC về đất đai xã, phường và thực hiện tốt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (Hợp pháp hóa đất đai), chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”, đã hỗ trợ người dân thực hiện 7500 hồ sơ về đất đai. Từ đó, tạo những chuyển biến tích cực, rõ rệt trong tiếp cận đất đai, giảm chi phí thời gian và chi phí không chính thức; chính quyền các cấp năng động, sáng tạo hơn trong quản lý điều hành.

UBND thành phố Yên Bái nhấn mạnh, thành phố luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường; đầu tư xây dựng trụ sở với trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp phục vụ nhân dân được tốt nhất; tỷ lệ hồ sơ hoàn thành trước hạn và đúng hạn đạt 100%; Tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 đạt 80,95%, vượt 20,95%; Tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 4 đạt 75,6%, vượt 25,6%.

Qua đó nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, đảm bảo thông suốt, có tính chuyên nghiệp cao, thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo lập môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục nâng cao hoạt động chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số, tập trung xây dựng nền tảng, phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị; ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.

Về dài hạn, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Yên Bái, tạo khâu đột phá trong giải quyết TTHC cho người dân. Trong đó, thành phố tập trung các nhóm giải pháp và mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức chính quyền đô thị, hoàn thiện chính quyền điện tử, chính quyền số.

UBND thành phố Yên Bái khẳng định, công tác CCHC là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên và liên tục của các cấp, ngành thành phố. Trong bối cảnh thành phố cần đẩy nhanh phục hồi kinh tế - xã hội, nhiệm vụ CCHC càng đóng vai trò quan trọng hơn. Lãnh đạo thành phố thường xuyên theo dõi, chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu CCHC, đem lại thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm