Thành Ủy Trà Vinh: Xây dựng Đảng bộ với phương chăm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/5, đoàn công tác Tỉnh ủy do ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 4 tháng đầu năm 2022 tại Thành ủy Trà Vinh. Làm việc với đoàn Tỉnh ủy, có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các ban, ngành TP Trà Vinh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trà Vinh cho biết: trong 4 tháng đầu năm 2022, Thành ủy Trà Vinh chỉ đạo triển khai, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết năm 2022, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành ủy đã lãnh đạo tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, quan tâm công tác cán bộ, thường xuyên sắp xếp, điều động luân chuyển cán bộ TP, phường, xã phù hợp vị trí, việc làm, đảm bảo biên chế, hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đang thực hiện quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thành Ủy Trà Vinh: Xây dựng Đảng bộ với phương chăm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” ảnh 1Thành ủy Trà Vinh tập trung xây dựng Đảng bộ mạnh về tư tưởng chính trị đạo đức và tổ chức cán bộ.

Bên cạnh đó, Duy trì thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tập trung thực hiện những công việc trọng tâm, bức xúc và cần thực hiện trong năm 2022 (9 nhiệm vụ tỉnh giao và 23 nhiệm vụ trọng tâm của TP).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đánh giá cao Thành ủy Trà Vinh trong công tác triển khai các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và nhất là nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy đạt yêu cầu. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lâm Minh Đằng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh tập trung xây dựng Đảng bộ mạnh về tư tưởng chính trị đạo đức và tổ chức cán bộ.

Ngoài ra, Quán triệt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” trong suốt quá trình lãnh chỉ đạo. Tập trung triển khai, quán triệt các kết luận, qui định của Trung ương và văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục rà soát, nhân rộng những mô hình, điển hình hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm