Thế nào là hợp đồng tương tự đối với dịch vụ phi tư vấn?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Hợp đồng tương tự là hợp đồng có tính chất tương tự với gói thầu đang xét, có giá hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá của gói thầu đang xét.

Thế nào là hợp đồng tương tự đối với dịch vụ phi tư vấn?

Tương tự về bản chất: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng tương tự về bản chất với các hạng mục chính của gói thầu.

Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc của gói thầu đang xét (hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng tương tự).

Tham khảo Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ mời thầu (HSMT) Dịch vụ phi tư vấn qua mạng có định nghĩa về hợp đồng hoàn thành phần lớn như sau:“Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng. Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì việc xác định hợp đồng hoàn thành phần lớn trên cơ sở theo từng chu kỳ (từng năm) và tính theo khối lượng công việc trong một chu kỳ (một năm) của hợp đồng đó mà không tính theo tổng giá trị của hợp đồng qua các năm”.

Vì vậy việc xác định "khối lượng công việc của hợp đồng hoàn thành phần lớn hay hoàn thành toàn bộ của hợp đồng phi tư vấn” ở đây được hiểu như thế nào?

Hợp đồng hoàn thành toàn bộ trong khoảng thời gian yêu cầu HSMT là hợp đồng được thực hiện và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ hợp đồng nằm trong khoảng thời gian yêu cầu của HSMT. Còn hợp đồng hoàn thành phần lớn là hợp đồng được thực hiện, ký hợp đồng trước thời điểm HSMT yêu cầu, Hợp đồng này vẫn được xem xét đánh giá, tuy nhiên cần phải làm rõ phần khối lượng công việc thực hiện từ mốc thời gian Hồ sơ yêu cầu đến thời điểm đóng thầu đảm bảo đạt từ 80% trở lên hay không mới thỏa mãn yêu cầu HSMT.

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm