Thừa Thiên Huế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, Thừa Thiên Huế sẽ phát huy hiệu quả vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng

Phân bổ nguồn lực hợp lý, hiệu quả

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 toàn tỉnh là 27.000 tỷ đồng, trong đó, vốn địa phương quản lý 19.850 tỷ đồng, vốn đầu tư qua Bộ ngành Trung ương 7.150 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm 25.545 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch, bằng 104,5% so với thực hiện năm 2020.

Ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, vì vậy tỉnh đã tập trung chỉ đạo để tổ chức phân bổ nguồn lực từ Trung ương và nguồn lực của địa phương cho các công trình, dự án (DA) trọng điểm và ưu tiên các công trình chuyển tiếp, các công trình quyết toán hoàn thành để đưa vào sử dụng, hạn chế khởi công mới.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ưu tiên nguồn vốn đầu tư một số công trình, dự án phát triển kinh tế như hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng phát triển công nghiệp; thực hiện dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Thừa Thiên Huế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ảnh 1

Những ngôi nhà khang trang của các hộ nghèo Thượng Thành tại khu tái định cư Bắc Hương Sơ.

Tỉnh đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 112 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 3.989 triệu USD. Vốn FDI thực hiện cả năm ước 1.736 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch, bằng 144,7% so với thực hiện năm 2020.

Theo thống kê, nguồn vốn doanh nghiệp trong nước năm 2021 tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 DA với tổng vốn đầu tư 10.499 tỷ đồng, điều chỉnh 29 DA với tổng vốn đầu tư tăng thêm 706 tỷ đồng; trong đó Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh cấp mới 8 DA với tổng vốn đầu tư 3.308 tỷ đồng, điều chỉnh 8 DA với tổng vốn tăng thêm 311 tỷ đồng.

Đặc biệt, một số DA lớn đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư như hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương, Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, một số DA trọng điểm đã đi vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh.

Thừa Thiên Huế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ảnh 2

Dự án xây dựng và kinh doanh kết cầu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh minh họa).

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực có thể tiếp cận đất đai, DA, tỉnh đã rà soát toàn bộ 114 DA chậm tiến độ, xử lý chia làm 3 loại; trong đó, 39 DA cần rà soát xem xét thu hồi, 45 DA cần giám sát đặc biệt và 30 DA cần đôn đốc tiến độ thực hiện. Trong năm 2021 đã chấm dứt hoạt động 11 DA… Đến nay, nhiều công trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư XDCB, một số công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả.

Không đầu tư dàn trải

Về kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế được bố trí hơn 4.281 tỷ đồng. Với quan điểm bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, DA trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT-XH địa phương, có tính kết nối và lan tỏa, đặc biệt góp phần thực hiện mục tiêu sớm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Thừa Thiên Huế nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc kiểm tra dự án đầu tư phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, để đạt được mục tiêu này, các sở, ban, ngành, địa phương phải ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để khai thác, huy động tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục.

“Lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội, nhất là thông qua hợp tác đối tác công tư. Tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả, nâng cao hiệu quả đầu tư công”, Chủ tịch Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng KT-XH, phát triển đô thị. Sớm triển khai các công trình trọng điểm như: đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3… và các dự án khác nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng cường kết nối liên vùng, khu vực, quốc tế, vừa góp phần tăng tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Làm sao để du lịch biển Trà Vinh “cất cánh”?

Làm sao để du lịch biển Trà Vinh “cất cánh”?

(PLVN) - Bên cạnh những tài nguyên phong phú về du lịch biển mà Trà Vinh đang có, việc phát triển du lịch biển cùng với phát triển kinh tế biển là một bước đột phá mới của tỉnh. Và ngành du lịch biển sẽ trở thành ngành công nghiệp “không khói” theo kế hoạch định hướng phát triển du lịch biển giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến 2030 của tỉnh.

Đọc thêm