Thừa Thiên-Huế xem xét thông qua 26 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (10/12), HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp để phát triển KT- XH năm 2022 của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa VIII

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa VIII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh KT- XH cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn, thách thức; dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn dân, sự quan tâm của Trung ương, các địa phương trong cả nước, chúng ta đã hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. có 9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 4,36%; thu ngân sách nhà nước vượt 68,3%; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng được giữ vững; công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Thừa Thiên-Huế xem xét thông qua 26 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII ảnh 1

Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, tình hình dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh những chỉ tiêu đạt, còn có 4 về KT-XH không đạt gồm: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP), thu nhập bình quân đầu người, vốn đầu tư toàn xã hội, số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 ước đạt 4,36%, không đạt kế hoạch đề ra, quy mô GRDP giá hiện hành ước đạt 58.690 tỷ đồng. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng ước đạt 1,6%, đặc biệt doanh thu du lịch giảm sâu (giảm 55% so với năm 2020; giảm 80% so với năm 2019); khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 7,74%, trong đó: Công nghiệp ước đạt 8,42%, Xây dựng ước đạt 5,58%. Một số sản phẩm chủ lực duy trì mức sản xuất khá, vượt kế hoạch như bia, sợi, may mặc, điện... đồng thời một số năng lực mới đi vào hoạt động.

Ngoài ra, về khu vực nông nghiệp tăng 3,62%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.109 tỷ đồng, vượt 66,7% dự toán, tăng 11% so với thực hiện cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 11.217 tỷ đồng, vượt 5% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 25.545 tỷ đồng, tăng 4,5% so cùng kỳ, bằng 95% KH năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 1.022 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ, vượt 11% KH năm…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung thảo luận và thông qua 26 Nghị quyết; trong đó, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét các báo cáo về tình hình KT- XH; kết quả thực hiện chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các cơ quan tư pháp năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

HĐND tỉnh nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 2; Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Sẽ xem xét các tờ trình do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp và sẽ quyết định thông qua các nghị quyết về kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Quyết định phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 và một số Nghị quyết quan trọng khác …

Cùng chuyên mục

Đọc thêm