Tổng cục Thuế giải đáp một số tình huống về quyết toán thuế năm 2018

(PLVN) - Trong chuỗi chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế năm 2018, ngày 14/3/2019, Tổng cục Thuế đã có buổi giao lưu trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Chuyên mục “Chính sách thuế với cuộc sống” giới thiệu một số tình huống cụ thể được nhiều doanh nghiệp (DN) quan tâm…

Buổi giao lưu trực tuyến về quyết toán thuế năm 2018

Buổi giao lưu trực tuyến về quyết toán thuế năm 2018

Câu hỏi 1: Hết năm tài chính công ty kinh doanh có lãi và quyết định chi thưởng cho người lao động của công ty. Vậy điều kiện như thế nào và cần những chứng từ gì để được ghi nhận là chi phí được trừ của DN trong năm?

- Trả lời: Căn cứ quy định tại điểm 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, về nguyên tắc DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi thưởng chi trực tiếp cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và khoản chi thưởng này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. Việc xử lý cụ thể cần căn cứ quy định của pháp luật, thực tế phát sinh của DN và phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu chứng minh để xuất trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Câu hỏi 2: DN đầu tư dự án mới có được giảm thuế suất thuế TNDN không?

- Trả lời: Theo quy định của Luật thuế TNDN thì thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn ưu đãi đầu tư (là điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao) và thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi quy định tại Luật Thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Vì vậy, DN căn cứ thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN để áp dụng phù hợp.

Câu hỏi 3: Công ty tôi thành lập từ dự án đầu tư A trong khu công nghiệp, theo đó chúng tôi được miễn thuế 2 năm và giảm 4 năm theo địa bàn. Tuy nhiên, dự án này chúng tôi mua lại của 1 công ty B thuộc khu công nghiệp và có đầu tư thêm máy móc thiết bị Công ty B đã hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn miễn 2 năm. Chúng tôi có được miễn thuế tiếp 2 năm theo Giấy chứng nhận đầu tư không hay thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN phải trừ thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN mà công ty A đã hưởng?

- Trả lời: Việc kế thừa ưu đãi thuế TNDN do chuyển đổi dự án đầu tư nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập DN được quy định tại điểm 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN. Việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng được quy định tại điểm 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN. Đối với trường hợp của bạn cần căn cứ hồ sơ cụ thể liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác định thuộc trường hợp nào trên cơ sở đó xác định ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp.

Câu hỏi 4: Công ty tôi nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên khi tổ chức đám cưới theo quy chế được tặng 1 chỉ vàng nhưng quy ra tiền mặt theo giá thời điểm  thì có được tính chi phí hợp lý không?

- Trả lời: Tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC) quy định về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động. Như vậy, về nguyên tắc, trường hợp DN có phát sinh khoản chi phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư  96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, có đầy đủ chứng từ thanh toán theo quy định, mức chi theo đúng quy chế, quy định của Công ty và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ.

Việc xử lý cụ thể cần căn cứ quy định của pháp luật, thực tế phát sinh của DN và phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu chứng minh để xuất trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Câu hỏi 5: Năm 2018, công ty tôi thanh tra thuế của năm 2015 , sau đó có quyết định giảm lỗ 10 triệu đồng vào quyết toán thuế cuối năm. Năm 2013 2014 công ty tôi bị lỗ. Vậy khoản giảm lỗ 10 triệu sẽ giảm của 2013 hay 2014?

- Trả lời: Nguyên tắc về chuyển lỗ như sau: DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ (quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính). 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm