TP HCM lập Tổ tư vấn chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổ tư vấn gồm 8 thành viên có nhiẹm vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch UBND TP HCM để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thực hiện mục tiêu kép của TP.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh.

UBND TP HCM vừa có quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP HCM.

Tổ Tư vấn có nhiệm vụ, quyền hạn như: Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP, Tổ Tư vấn chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch UBND TP HCM để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Đồng thời, được mời tham gia các buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, cũng như được mời dự một số cuộc họp cần thiết có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế cho TP.

Mặt khác, được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm phân tích dữ liệu của TP để chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế cho TP.

Bên cạnh đó, trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm nêu trên, Tổ Tư vấn bảo đảm tính độc lập, khách quan, khoa học và chịu trách nhiệm về những nội dung, ý kiến tư vấn, đề xuất của Tổ.

Ngoài ra, thành viên Tổ tư vấn tuân thủ các quy định về phát ngôn; tuân thủ các quy định về bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban Chỉ đạo; không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn. Cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Được biết, Tổ tư vấn gồm 8 thành viên do Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Trường Đại học Fulbright Việt Nam làm Tổ trưởng; Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Khu Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Quốc gia TP HCM làm Tổ phó.

UBND TP HCM giao Văn phòng UBND TP có trách nhiệm bố trí điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động cần thiết để Tổ tư vấn thực hiện tốt nhiệm vụ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Phú Thọ tiếp tục bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

(PLVN) -  Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành 2 quyết định về việc công bố các danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đọc thêm