TP Thái Nguyên: Công tác GPMB giúp các dự án trọng điểm khởi công đúng tiến độ

(PLVN) - Theo UBND TP Thái Nguyên, trong tháng 10/2020, công tác về tài nguyên và môi trường, công tác tiếp dân và cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Một góc TP Thái Nguyên.

Một góc TP Thái Nguyên.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai được quan tâm thực hiện; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý môi trường trên địa bàn được duy trì thực hiện thường xuyên và hiệu quả. 

Theo đó, trong tháng 10/2020, TP Thái Nguyên đã giao đất cho 34 hộ nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư. Ngoài ra, cơ quan chức năng thành phố cũng đã giao đất và cấp giấy chứng nhận cho 33 hộ tái định cư tại các khu dân cứ, thẩm định phương án bồi thường đối với 11 dự án. 

Bên cạnh đó, TP Thái Nguyên cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp trong công tác bồi thường GPMB để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ. Trong tháng 10/2020, đã chỉ đạo đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc – TP Thái Nguyên, Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – TP Thái Nguyên, Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, Dự án đường Bắc Sơn kéo dài… và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư xây dựng phương án kiểm đếm bắt buộc và đảm bảo thi công các dự án thuộc diện thu hồi đất để GPMB. 

Đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng theo kế hoạch được duyệt. Cũng trong tháng 10/2020, TP Thái Nguyên thực hiện công tác kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường GPMB 21 dự án, với 161 hộ gia đình, cá nhân, 1 tổ chức với tổng diện tích 35,1ha, số tiền bồi thường là 52,6 tỷ đồng.

Đối với công tác tiếp công dân, theo UBND TP Thái Nguyên, trong tháng 10/2020, công tác này được duy trì thường xuyên các ngày trong tuần; tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật. Theo đó, TP Thái Nguyên đã tiếp 41 lượt công dân, tổng số đơn đã tiếp nhận là 111 đơn; đơn thuộc thẩm quyền thành phố là 77 đơn, trong đó đã giải quyết xong 62 đơn, đạt 80,5%, đang kiểm tra, xác minh 17 đơn, đạt 19,5%. 

Trong tháng 10/2020, UBND TP Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và phần mềm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 xã, phường đảm bảo kết nối 4 cấp. 

Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ kết quả thủ tục hành chính của UBND thành phố và các phường, xã. TP Thái Nguyên cũng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này tích hợp đồng bộ trên hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 780.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của thành phố đã tiếp nhận 1.192 hồ sơ, đã giải quyết xong 989 hồ sơ, đang giải quyết 203 hồ sơ. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm