TP Thái Nguyên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của TP Thái Nguyên là sẽ triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch, các dự án khu dân cư, khu tái định cư phục vụ các dự án công trình trọng điểm.
TP Thái Nguyên đang dần trở thành đô thị động lực cho vùng núi trung du phía Bắc.
TP Thái Nguyên đang dần trở thành đô thị động lực cho vùng núi trung du phía Bắc.

Tập trung kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công những hạng mục các dự án vốn vay Ngân hàng Thế giới... và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư đô thị.

Hoàn thiện 2 đề án quản lý đô thị

Theo UBND TP Thái Nguyên, trong thời gian qua thành phố đã tiếp tục xây dựng chương trình phát triển đô thị của TP giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, lập và thẩm định, phê duyệt quy hoạch; cấp phép và quản lý cấp phép theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc hoàn chỉnh hạ tầng các khu dân cư.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 03 điều chỉnh quy hoạch chung, 06 quy hoạch phân khu, 20 quy hoạch chi tiết; thẩm định 09 quy hoạch chi tiết các dự án của nhà đầu tư; 01 thi tuyển kiến trúc công trình; giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho 450 cơ quan, đơn vị và cá nhân; thẩm định 07 hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ chấp thuận đầu tư; thẩm định 36 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; thẩm định giá trị tài sản, vật kiến trúc cho 262 hồ sơ dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng giá trị đề nghị thẩm định trên 140 tỷ đồng (qua thẩm định đã cắt giảm gần 3,3 tỷ đồng); tiếp nhận 1.530 hồ sơ cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở, công trình của cá nhân, tổ chức.

2 quý đầu năm TP cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tiến hành duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng đô thị TP, trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Tăng cường kiểm tra, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lều quán, mái vẩy làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Triển khai nhiệm vụ và tổ chức ký cam kết trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị với Chủ tịch UBND 32 phường, xã.

Tính đến hết tháng 6/2021, TP cũng đã hoàn thiện Đề án Nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị TP Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Phương án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

TP Thái Nguyên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ảnh 1

Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo UBND TP Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý tài nguyên môi trường được TP quan tâm chỉ đạo. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện theo quy định; quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý môi trường trên địa bàn TP được duy trì thực hiện thường xuyên.

Theo đó, TP đã tiếp nhận 95 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đã giải quyết xong 50 hồ sơ, đang giải quyết 45 hồ sơ. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 26 tổ chức, đơn vị. Thẩm định và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 19 hồ sơ. Thẩm định phương án bồi thường 33 dự án. Giao đất cho các hộ đã nộp xong tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư gồm 301 hộ.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục được TP chỉ đạo tích cực. Nhờ đó 6 tháng đầu năm 2021, TP đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 614 hộ gia đình, cá nhân, 3 tổ chức, diện tích thu hồi trên 28,59ha đất thuộc 33 dự án, số tiền hỗ trợ, bồi thường đã chi trả là trên 361,19 tỷ đồng. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn TP như: đường Bắc Sơn kéo dài và các khu dân cư 2 bên đường, Dự án Khu đô thị Cao Ngạn – Chùa Hang, các khu dân cư đường Việt Bắc...

Cùng với đó, TP Thái Nguyên cũng đã hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất 2021 – 2030, trình HĐND TP phê duyệt. Hoàn thiện Đề án Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Đề án Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn TP Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, TP cũng triển khai nhiệm vụ và tổ chức ký cam kết trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản với Chủ tịch UBND 32 phường, xã thuộc TP.

Để hoàn thành được nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, 6 tháng cuối năm 2021, TP Thái Nguyên quyết tâm triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch, các dự án khu dân cư, khu tái định cư phục vụ các dự án công trình trọng điểm. Trong đó sẽ tập trung kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công các hạng mục của Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Thái Nguyên” giai đoạn 2; Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - vốn vay Ngân hàng Thế giới... và các dự án phát triển hạ tầng khu dân cư đô thị.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm đúng chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đọc thêm