TP Thái Nguyên: Nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính và giải quyết đơn thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong năm 2021, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống, công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đạt được nhiều kết quả tích cực.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của TP Thái Nguyên.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của TP Thái Nguyên.

Tăng cường tương tác qua ứng dụng số

Năm 2021, TP đã tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa 32 xã, phường. Phối hợp với Sở TT&TT tỉnh tích hợp đồng bộ hồ sơ TTHC trên hệ thống cổng dịch vụ công trực truyến của tỉnh.

TP cũng đã thành lập các đoàn và thực hiện kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính (CCHC), công vụ, công tác thi đua, khen thưởng đối với các xã, phường, phòng chuyên môn thuộc TP.

Tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính TP Thái Nguyên” năm 2021 thu hút 64.830 lượt người tham gia; TP tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Thái Nguyên qua ứng dụng công dân số C-ThaiNguyen. Theo đó, đã có 7.573 tài khoản cài đặt, tiếp nhận 96 phản ánh và cơ bản kết quả giải quyết phản ánh của UBND TP đều được công dân đánh giá ở mức độ hài lòng.

Năm qua, TP cũng chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND TP và các phường, xã. Tính đến ngày 15/11/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND TP đã tiếp nhận 9.851 hồ sơ, đã giải quyết xong 9.690 hồ sơ, trong đó có 2.756 hồ sơ mức độ 3; 126 hồ sơ mức độ 4; 614 hồ sơ bưu chính công ích.

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, UBND TP cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. TP có 180 đơn vị đầu mối đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập với 1.064 người phải kê khai lần đầu đạt tỷ lệ 100%. Các bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai đầy đủ theo hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công bố tại cuộc họp của đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số phường, xã chưa được chú trọng công tác CCHC, kiểm soát TTHC, còn để TTHC, hồ sơ quá hạn, không tiếp nhận kịp thời hồ sơ trực tuyến của công dân tại các phường: Quan Triều, Chùa Hang, Thịnh Đán và xã: Linh Sơn, Huống Thượng, Quyết Thắng.

Nguyên nhân là do một số lãnh đạo các phường, xã, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC chưa chủ động chậm cập nhật kiến thức và các hướng dẫn về quy trình xử lý trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm đã tiếp gần 600 lượt công dân

Theo UBND TP Thái Nguyên, năm 2021, TP đã triển khai 12 cuộc thanh tra, tập trung vào các nội dung như thanh tra công tác quản lý tài chính và các nguồn thu khác tại các trường học, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại một số phòng, ban, đơn vị, thanh tra công tác quản lý đất công, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng…

Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý tại các đơn vị. Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Kết luận thanh tra 1046/KL-TTCP ngày 1/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

TP cũng tập trung chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đoàn công tác của Ban Dân nguyện Quốc hội. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh phục vụ 12 buổi tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp nhận giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Năm 2021, TP đã tiếp 590 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 544 lượt công dân; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 46 lượt công dân. Tổng số đơn đã tiếp nhận 1.029 đơn (trong đó 712 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyển các cơ quan có thẩm quyền; 317 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết). Kết quả đã giải quyết xong 290 đơn, đạt 91,5%; đang kiểm tra, xác minh 27 đơn, đạt 8,5%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nói trên, trong năm qua vẫn còn một số hạn chế trong công tác này. Cụ thể, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các cuộc thanh tra, kiểm tra; việc triển khai thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của TP về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số phường, xã còn chậm, chưa triệt để như: xã Quyết Thắng, phường Chùa Hang, Tân Lập, Đồng Bẩm.

Tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn TP vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Còn có vụ việc, một số phòng ban chuyên môn và UBND xã phường giải quyết chậm, không đảm bảo thời hạn theo quy định. Cá biệt có xã, phường giải quyết chưa đúng quy trình theo luật định như Gia Sàng, Hương Sơn, xã Tân Cương. Một số phường, xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời; chất lượng báo cáo còn hạn chế.

Cùng chuyên mục
Các đơn vị chọn triển khai huấn luyện dưới bóng cây để giữ sức khỏe cho bộ đội.

Chủ động phòng, chống nắng nóng cho bộ đội

(PLVN) -  Huấn luyện quân sự thường diễn ra ngoài trời với cường độ cao, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bộ đội. Do đó, nhiều đơn vị trong toàn quân đã triển khai các giải pháp khắc phục, giúp cán bộ, chiến sĩ quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, đạt kết quả cao nhất.

Đọc thêm