TP Thái Nguyên: Quyết liệt tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ

(PLVN) - Với mục tiêu thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong năm 2020, công tác cải cách hành chính của TP Thái Nguyên tiếp tục gặt hái được những kết quả tích cực, bộ máy hành chính hoạt động ngày càng tinh gọn, hiệu quả.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở TP. Thái Nguyên.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở TP. Thái Nguyên.

Hơn 10 ngàn hồ sơ hành chính đã được giải quyết

Năm 2020, công tác cải cách hành chính của TP đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. TP đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 xã, phường đảm bảo kết nối 4 cấp. Cùng với đó đã thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND TP và các phường, xã. 

Năm 2020, TP đã phối hợp Sở TT&TT tích hợp đồng bộ trên hệ thống cổng dịch vụ công trực truyến của tỉnh 780.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND TP đã tiếp nhận 10.526 hồ sơ, đã giải quyết xong 10.293, đang giải quyết trong hạn 233 hồ sơ (trong đó 2.507 hồ sơ mức độ 3, có 63 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích). 

Về công tác tổ chức cán bộ, năm qua TP Thái Nguyên đã thực hiện xong Đề án công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã với 11/11 xã. Hướng dẫn 8 phường và 1 xã lập hồ sơ trình Sở Nội vụ thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Hiện 9 đơn vị đã có quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính. Chỉ đạo UBND xã, phường thực hiện mô hình xóm, tổ dân phố mới được sắp xếp, sáp nhập hoạt động từ 1/1/2020. 

Ở ngành giáo dục, TP bổ nhiệm lại 56 cán bộ, điều động, tuyển dụng, tiếp nhận 124 viên chức, nâng lương, phụ cấp thâm niên 2.495 trường hợp, giải quyết chế độ nghỉ hưu 47 trường hợp, chấm dứt hợp đồng lao động 22 trường hợp. Ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, TP cũng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 14 cán bộ, tiếp nhận và điều động 29 trường hợp, giải quyết chế độ nghỉ hưu 9 cán bộ. 

Ở đơn vị cấp phường, xã, năm 2020, TP đã phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm 49 cán bộ, nâng bậc lương, xếp lương, điều chỉnh phụ cấp chức vụ 225 cán bộ, điều động, biệt phái, tuyển dụng, miễn nhiệm, bổ nhiệm 44 cán bộ, công chức, giải quyết chế độ nghỉ hưu 25 cán bộ. Cử 86 công chức đi bồi dưỡng chuyên sâu, 11 Chủ tịch UBND các phường, xã bồi dưỡng nghiệp vụ, cử 180 cán bộ, công chức, viên chức tập huấn về cải cách hành chính.

Những định hướng lớn trong 2021

Bà Lê Lan Quyên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP Thái Nguyên cho biết, năm 2021, TP sẽ xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Bên cạnh đó, TP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng rà soát cắt giảm quy trình, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới tổ chức và công dân; công khai hồ sơ quy trình, phí, lệ phí theo quy định; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, TP sẽ duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đẩy mạnh việc tuyên truyền đến tổ chức, công dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của TP, Dịch vụ công trực tuyến của UBND 32 xã, phường. Triển khai thực hiện chữ ký số, công chứng bản sao điện tử, kết nối văn bản 4 cấp... theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Việc thực hiện các quy định về giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã được áp dụng tại UBND TP và 32 xã, phường với mục tiêu 100% các thủ tục hành chính đều thực hiện đúng hạn”, bà Quyên nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác cán bộ, bà Quyên thông tin, năm tới, TP sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. 

TP sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát, điều chỉnh việc giao chỉ tiêu biên chế phù hợp cho từng đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục việc thực hiện tinh giảm biên chế đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính. Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP  về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phục vụ nhiệm vụ công tác của các đơn vị trực thuộc TP năm 2021.

Để bộ máy hoạt động hiệu quả, TP luôn chú trọng công tác thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ để thực hiện nhiệm vụ, các quy định nhà nước; Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa các phường, xã trên địa bàn. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm