TP Thái Nguyên: Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo UBND TP Thái Nguyên, trong quý I/2021, TP đã thực hiện tốt công tác tổ chức, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng theo quy định. 

Người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại TP Thái Nguyên.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại TP Thái Nguyên.

UBND TP đã quyết định tuyển dụng 36 người vào vị trí viên chức là nhân viên làm việc tại trường học công lập, 5 viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố. Tổ chức 2 đợt tuyển dụng công, viên chức gồm: 174 chỉ tiêu viên chức làm giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập TP, 5 chỉ tiêu công chức TP làm việc tại Phòng Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND-UBND. Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 1 người, bổ nhiệm lại 8 người giữ vị trí lãnh đạo phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 

Quyết định nâng lương thường xuyên, nâng (hưởng) phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ; công chức, viên chức TP tổng số 1.116 người. Tổng hợp và trình Sở Nội vụ xét duyệt nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc với cán bộ, công chức, viên chức TP cho 407 người. Quyết định nghỉ công tác theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 17/2/2018 của HĐND tỉnh đối với 3 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo TP. 

Cũng trong quý I, TP đã triển khai việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu trên toàn thành phố theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị thuộc TP là 1.064 người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu. 

Theo UBND TP, trong những tháng đầu năm, TP cũng đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, chuẩn bị sẵn sàng biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương và tại các điểm bỏ phiếu phục vụ bầu cử. 

Về công tác cải cách hành chính, trong quý I, TP đã rà soát, công khai đầy đủ các quy trình, thủ tục hành chính theo quyết định của UBND tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết 271 thủ tục hành chính cấp huyện và 114 thủ tục hành chính cấp xã tại bộ phận một cửa của UBND TP và 32 xã, phường. Trong quý I/2021, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND TP đã tiếp nhận tổng số 2.156 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 1.813 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết 343 hồ sơ. Có 436 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Theo UBND TP Thái Nguyên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tăng số lượng thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất bộ phận một cửa tại UBND các phường, xã. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01/NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh. 

Triển khai sử dụng, quản lý chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phục vụ nhiệm vụ công tác của các đơn vị trực thuộc TP. Thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Cùng chuyên mục
Việt Nam tạo điều kiện cho mọi người được tiêm vaccine phòng COVID-19 để hướng tới miễn dịch cộng đồng. Ảnh minh họa

Việt Nam không phân biệt đối xử trong việc tiêm chủng

(PLVN) - Ngày 24/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về ý kiến cho rằng Việt Nam có sự phân biệt đối xử giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong việc tiêm chủng.

Đọc thêm