TP Thái Nguyên tiếp tục đột phá trong công tác cải cách hành chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  6 tháng đầu năm 2021, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả về cải cách hành chính, TP Thái Nguyên đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Qua đó, đã duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo kết nối 4 cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 xã, phường.

TP Thái Nguyên tiếp tục đột phá trong công tác cải cách hành chính ảnh 1

TP Thái Nguyên đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Đảm bảo kết nối 4 cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Về công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, theo UBND TP Thái Nguyên, 6 tháng qua đã thực hiện đúng quy định về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, công chức, viên chức, công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Theo đó, TP đã hoàn thành việc rà soát quy hoạch cấp trưởng, phó các phòng, ban đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu trên toàn TP theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (trong đó cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố là 1.064 người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu).

Cùng với đó, đã triển khai số hóa hồ sơ đối với công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. Thực hiện kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành nội vụ, kiểm tra trong lĩnh vực thi đua -khen thưởng, văn thư lưu trữ, tôn giáo tại UBND TP.

Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện kịp thời, hiệu quả, theo quy định. TP đã ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Thái Nguyên và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng.

Về công tác cải cách hành chính, 6 tháng đầu năm UBND TP đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả về cải cách hành chính. Nhờ đó đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Thực hiện rà soát, công khai đầy đủ các quy trình, thủ tục hành chính theo quyết định của UBND tỉnh, rà soát, xây dựng danh mục, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính.

Qua đó, duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 xã, phường đảm bảo kết nối 04 cấp. Quy định về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND TP theo phường, xã, theo ngày đảm bảo khoảng cách an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND TP Thái Nguyên đã tiếp nhận 5.149 hồ sơ, đã giải quyết xong đúng hạn 4.895 hồ sơ, trong đó có 1.221 hồ sơ mức độ 3; 01 hồ sơ mức độ 4; 34 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; đang giải quyết trong hạn 254 hồ sơ; quá hạn 0 hồ sơ.

Bên cạnh đó, TP cũng đã hoàn thiện điều tra cơ sở hành chính đối với 58 đơn vị thuộc TP Thái Nguyên. Hoàn thiện Đề án cải cách hành chính TP Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Thử nghiệm “phòng họp không giấy tờ”

2 quý đầu năm 2021, TP đã tiếp tục hoàn thiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các phường xã phối hợp với Viettel Thái Nguyên thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên;

Rà soát, triển khai hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19. Cài đặt giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, đề xuất một số tuyến đường thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông năm 2021; chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với Bưu điện TP rà soát, xác minh, hiệu chỉnh dữ liệu bản đồ số trên địa bàn TP theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh Thái Nguyên. Triển khai thực hiện thử nghiệm hệ thống “phòng họp không giấy tờ” của UBND TP.

Theo UBND TP Thái Nguyên, một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi số. Triển khai, sử dụng, quản lý chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo đúng quy định; và sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả “phòng họp không giấy tờ”.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ công tác của các đơn vị trực thuộc TP. Thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm