Trao Huân chương lao động Hạng Nhất cho huyện Bình Liêu (Quảng Ninh)

(PLVN) - Mới đây, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập (26/12/1919 - 26/12/2019) và 70 năm giải phóng huyện (25/12/1950 – 25/12/2020). 

Trao Huân chương lao động Hạng Nhất cho huyện Bình Liêu (Quảng Ninh)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu đã ôn lại lịch sử hình thành, truyền thống anh hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện. Trong đó nhấn mạnh: Trải qua 100 năm thành lập, 70 năm giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đến nay, diện mạo nông thôn huyện Bình Liêu không ngừng đổi mới; đời sống người dân chuyển biến tích cực, đặc biệt đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt; nhiều điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới đã vinh dự được nhận bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Chủ tịch nước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập huyện (1919-2019); 70 năm ngày giải phóng Bình Liêu và chào mừng huyện đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện. Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Liêu nói riêng và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Trao Huân chương lao động Hạng Nhất cho huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) ảnh 1
Đông đảo người dân huyện Bình Liêu tham dự buổi lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất 

Trải qua 100 năm, nhân dân Bình Liêu đã luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và luôn cần cù, bền bỉ, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, bình yên và phát triển.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu huyện Bình Liêu chú trọng công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện cần tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là việc thu hút, mời gọi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia, đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh, tạo sự đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trên cơ sở phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn, kinh tế nông – lâm nghiệp, dịch vụ thương mại biên mậu, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, xây dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc, huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế du lịch, tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập cho người dân.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm