Trịêu Nguyên, xã đầu tiên của huyện Đakrông (Quảng Trị) về đích nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban đầu, Triệu Nguyên không phải là xã được chọn thực hiện mô hình điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Đakrông. Tuy nhiên, khi các xã được lựa chọn không đạt, Triệu Nguyên lại nổ lực và với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân nên mới đây, xã này đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện.

Người dân phấn khởi, đồng lòng xây dựng Triệu Nguyên ngày một bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Người dân phấn khởi, đồng lòng xây dựng Triệu Nguyên ngày một bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Khởi sắc

Xã Triệu Nguyên nằm về phía Đông Nam của huyện Đakrông (Quảng Trị), cách trung tâm huyện 9km. Tổng diện tích tự nhiên của xã hơn 5,3 nghìn ha, chiếm 4,23% diện tích tự nhiên của toàn huyện. Dân số đến cuối năm 2020 là 296 hộ với 1.049 nhân khẩu sống ở 2 thôn là thôn Vạn Na Nẫm và Na Nẫm.

Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới dù với xuất phát điểm thấp, bộn bề khó khăn của một xã thuộc địa bàn miền núi. Thế nhưng, Triệu Nguyên đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh.

Người dân nơi đây sống chủ yếu phụ thuộc vào nghề làm nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phát triển chậm, thu nhập của người dân còn thấp. Để đầu tư xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, nhất là các tiêu chí như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách phân bổ hằng năm từ trung ương, tỉnh và huyện còn hạn chế nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Trịêu Nguyên, xã đầu tiên của huyện Đakrông (Quảng Trị) về đích nông thôn mới ảnh 1

Xã Triệu Nguyên đón nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào ngày 17/4/2021

Tuy vậy, ngay từ khi huyện phát động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng ủy, HĐND xã Triệu Nguyên đã ra nghị quyết về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Ban đầu, Triệu Nguyên không phải là xã được chọn thực hiện mô hình điểm xây dựng NTM của huyện. Tuy nhiên đến năm 2018, khi lộ trình xây dựng NTM của các xã được lựa chọn không đạt, huyện Đakrông quyết tâm tập trung đầu tư nguồn lực để xây dựng xã Triệu Nguyên đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện.

Trong tất cả các tiêu chí xây dựng NTM, tiêu chí về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được coi là mục tiêu và là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình thực hiện chương trình. Với chủ trương duy trì diện tích các loại cây hằng năm hiện có, phát triển các cây công nghiệp có giá trị, xã đã quy hoạch và xây dựng các vùng chuyên canh trồng cây sâm Bố Chính 4 ha, đậu đen xanh lòng 10 ha nhằm xây dựng sản phẩm OCOP trà đậu đen xanh lòng. Đồng thời phát triển rừng trồng sản xuất tập trung với diện tích 210 ha...

Ngoài ra, thực hiện đề án chăn nuôi tái cải tạo và phát triển đàn gia súc, UBND xã chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng thể trọng đàn bò, đổi mới hình thức đầu tư chăn nuôi, nâng tổng đàn trâu bò toàn xã là 550 con, bò lai sind đạt tỉ lệ 8,5%.

Trịêu Nguyên, xã đầu tiên của huyện Đakrông (Quảng Trị) về đích nông thôn mới ảnh 2

Xã đã quy hoạch vùng nguyên liệu đậu đen xanh lòng, hi vọng giúp cải thiện thu nhập của người dân thời gian tới.

Một số tiêu chí khó thực hiện đối với các địa phương khi triển khai xây dựng NTM là tiêu chí giao thông, tuy nhiên đối với xã Triệu Nguyên, đến nay tiêu chí này cơ bản thực hiện tốt. Các trục đường xã, liên xã được bê tông, nhựa hóa đạt tỉ lệ 100%, đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm cơ bản khang trang, sạch đẹp. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.. được đầu tư xây dựng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã Triệu Nguyên đã nâng cấp hệ thống thủy lợi Khe Đùng, hệ thống kênh mương thủy lợị Khe Nha Triều, Khe Rọ, hệ thống giếng khoan tưới tiết kiệm cho cây màu với nguồn kinh phí thực hiện trên 6 tỉ đồng. Ngoài ra, bằng nguồn vốn sản xuất của huyện, xã và nguồn vốn đối ứng của Nhân dân đã đầu tư tu sửa, đào đắp mới kênh tưới, nạo vét kênh mương tưới và tiêu. Hiện nay hệ thống thủy lợi của xã đã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất với tỉ lệ diện tích trồng lúa nước được tưới chủ động đạt trên 90%.

Vững tin cho bước tiến mới

Khi có chủ trương xây dựng NTM, lãnh đạo xã rất trăn trở, bởi xuất phát điểm của xã quá thấp, cơ sở hạ tầng yếu và thiếu, thu nhập người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước bối cảnh này, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất chính là phát động toàn dân tham gia vào xây dựng NTM, bằng việc tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu mình vừa là chủ thể, vừa là những người trực tiếp hưởng lợi từ chương trình.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên Nguyên) chia sẻ, lãnh đạo xã Triệu Nguyên xác định muốn xây dựng thành công NTM thì trước hết cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào trong xây dựng NTM.

Nội dung tuyên truyền tập trung về xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng của thôn, xã như đường nội thôn, đường nội đồng, kênh mương, nhà văn hóa, trường lớp học, xử lý rác thải bảo vệ môi trường, điện chiếu sáng công cộng, tham gia xây dựng quy ước, hương ước của thôn. Trong công tác tuyên truyền, các đơn vị, các thôn tập trung nhấn mạnh đến vai trò của người dân trong xây dựng NTM, chỉ rõ những nhiệm vụ mà người dân cần phải thực hiện như chủ động cải tạo, nâng cấp nhà ở, xóa nhà tạm, chỉnh trang khuôn viên, cổng ngõ, các công trình vệ sinh.

Trịêu Nguyên, xã đầu tiên của huyện Đakrông (Quảng Trị) về đích nông thôn mới ảnh 3

Người dân nơi đây vệ sinh đường làng, ngõ xóm khiến cảnh quan môi trường thêm xanh - sạch - đẹp.

Trong thời gian tới, địa phương tập trung ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững, trong đó: Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật năm 2012.

Đồng thời đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể, theo nhu cầu hoặc dự án đầu tư ở nông thôn. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thực chất là tập trung triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn, góp phần thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.. Bên cạnh đó địa phương đã tập trung xây dựng và triển khai Chương trình OCOP.

Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nói thêm: “Hoàn thàn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đó là niềm vui, niềm tự hào của xã Triệu Nguyên, song xã xác định đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại bởi bên cạnh những tiêu chí đạt điểm tuyệt đối cũng còn một số tiêu chí chỉ đủ điểm để công nhận đạt chuẩn.

Với quan điểm đó, trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Triệu Nguyên tiếp tục phát huy sức mạnh chủ thể của người dân, kêu gọi các nguồn đầu tư, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Phải xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ. Ngoài ra, xã hội nông thôn phải dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh, trật tự được giữ vững”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm