Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau gần 01 năm đi vào vận hành, hoạt động cũng là thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nhưng với những nỗ lực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phát huy hiệu quả kể cả trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, góp phần giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ảnh 1

Người dân giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Giải quyết hồ sơ kịp thời, nhanh gọn, đúng hạn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính, trong đó tập trung đơn giản hóa TTHC và đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm.

Sau gần 01 năm đi vào vận hành, hoạt động, Trung tâm đã phát huy cao hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nhanh gọn, kịp thời, chính xác, nhiều vướng mắc trong việc giải quyết TTHC đã từng bước được tháo gỡ. Trung tâm đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích và đã phát huy được hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng tăng. Tình trạng chậm giải quyết hồ sơ đã từng bước được khắc phục, tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn của phần lớn các Sở, ban, ngành được cải thiện rõ rệt.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại địa phương, Trung tâm tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch như: thực hiện tuân thủ nguyên tắc 5K, đo thân nhiệt, khai báo y tế khi đến làm việc tại Trung tâm qua tờ khai, ứng dụng Bluezone, Ncovi; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo thông suốt các hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu quả cao, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tăng mạnh so với những tháng đầu năm (đạt 32,9%).

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ảnh 2

Phát huy hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an toàn trong đại dịch

Theo báo cáo của Trung tâm, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 trên địa bàn thành phố Vinh.

Trung tâm đã triển khai bố trí, phân công lực lượng, phương tiện làm việc hợp lý, hạn chế tối đa số cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm nhằm thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân không bị gián đoạn.

Trong tháng 07/2021, Trung tâm đã tiếp nhận 10.640 hồ sơ; đã giải quyết 7.957 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hạn là 7.940 hồ sơ (chiếm 99,78%); Số hồ sơ nộp trực tuyến: 2.493 hồ sơ, đạt 32,9%; Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 1.426 lượt, bao gồm dịch vụ nộp và trả kết quả tại nhà.

Trong đó, Sở LĐTB&XH giải quyết 813 hồ sơ (99,85% hồ sơ trả trước và đúng hạn); Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết 1587 hồ sơ (100% hồ sơ trả trước và đúng hạn); Sở Tư pháp giải quyết 1.318 hồ sơ (100% hồ sơ trả trước và đúng hạn); Sở Công Thương giải quyết 1.633 hồ sơ (100% hồ sơ trả trước và đúng hạn)…

Trong tháng 08/2021, Trung tâm đã tiếp nhận 14.364 hồ sơ, đã được giải quyết 11.448 hồ sơ; giải quyết đúng hạn, trước hạn: 11.333 hồ sơ (tỷ lệ 99%); Hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết: 2.916 hồ sơ. Số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là: 2.598 hồ sơ, tỷ lệ 21,93%. Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 2.962 lượt.

Trong đó, một số đơn vị có số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều như: Sở Công Thương giải quyết 1.362 hồ sơ (đạt 100% hồ sơ trả trước và đúng hạn); Sở Giao thông Vận tải giải quyết 3.385 hồ sơ (đạt 99,86% hồ sơ trả trước và đúng hạn); Sở Tư pháp giải quyết 2.501 hồ sơ (đạt 99,95% hồ sơ trả trước và đúng hạn); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết 500 hồ sơ (đạt 99,56% hồ sơ trước và đúng hạn)…

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ảnh 3

Trong tháng 09/2021 (tính từ 15/8 đến 15/9), Trung tâm tiếp nhận 6.753 hồ sơ, trong đó số hồ sơ kỳ trước chuyển sang 2.410 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 4.696 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hạn: 4.658 hồ sơ, chiếm 99,19%; số hồ sơ nộp trực tuyến: 1.887 hồ sơ, đạt 43,45%. Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 1.036 lượt.

Một số đơn vị đã giải quyết TTHC đạt kết quả cao như: Sở Giao thông Vận tải giải quyết 1.958 (99,62 hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn); Sở Công Thương 1.240 (đạt 100% hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn); Sở Tư pháp giải quyết 626 (đạt 99,78% hồ sơ trả trước và đúng hạn)…

Ông Nguyễn Đình Mỹ - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm đã đề nghị các Sở, ban, ngành triển khai bàn giao kết quả giải quyết TTHC đối với một số thủ tục hành chính chưa thực hiện trả kết quả tại Trung tâm để trả kết quả tại Trung tâm nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi, giám sát.

Các Sở, ban ngành có liên quan cần tăng cường phối hợp để xây dựng Trung tâm ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại hơn; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm để tổ chức, cá nhân ngày càng tiếp cận nhiều hơn nữa các dịch vụ Trung tâm đã triển khai cung cấp. Ngoài ra, cần tăng cường công tác truyền thông, tích hợp, cung cấp và sử dụng dịch trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm