Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, nếu bỏ trốn sẽ bị truy nã và truy bắt

(PLO) - Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân; dự thảo gồm 5 chương 36 điều. Trong đó, đáng chú ý, dự thảo quy định người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách có thành tích xuất sắc hoặc lập công được khen thưởng sẽ được xem xét, ưu tiên rút ngắn thời gian thử thách.

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Có 5 nguyên tắc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó dự thảo nêu rõ việc thực hiện xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện phải đảm bảo khách quan, công khai, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; khuyến khích phạm nhân ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, tự nguyện bồi thường thiệt hại; Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải được quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách để đảm bảo chấp hành nghiêm bản án, quyết định của Toà án, nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc giáo dục cải tạo người chấp hành án; tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cải tạo tiến bộ và tái hoà nhập cộng đồng.

Theo quy định tại Chương II, việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm những bước sau: Thành lập các cơ quan giúp việc thực hiện xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thuộc Công an các đơn vị, địa phương; Xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; Tổ chức công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và tha phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện theo Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TANDTC, VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách có thành tích xuất sắc hoặc lập công nếu được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng thì UBND cấp xã lưu quyết định khen thưởng vào hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện. Quyết định khen thưởng là căn cứ để đánh giá chấp hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và ưu tiên trong rút ngắn thời gian thử thách cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ thì Công an cấp xã lập biên bản vi phạm nghĩa vụ tha tù trước thời hạn có điều kiện, lưu hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện và tổ chức kiểm điểm. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bị xử phạt vi phạm hành chính thì Uỷ ban nhân dân cấp xã lưu quyết định xử phạt vào hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện và tổ chức kiểm điểm. 

Với  người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được xem là bỏ trốn nếu bỏ đi khỏi nơi cư trú không báo cáo, không xác minh được, Căn cứ báo cáo của UBND cấp xã và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bỏ trốn. Trình tự, thủ tục truy nã thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Công an về truy nã.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định khi có căn cứ xác định người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chết thì UBND cấp xã báo cáo và bàn giao hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Căn cứ để xác định người chấp hành án chết là giấy chứng tử hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Khi có yêu cầu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, UBND cấp xã, Công an cấp xã triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đến trụ sở để làm việc. Ngoài ra, dự thảo Thông tư còn quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm