Sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương đảm bảo thống nhất với pháp luật hiện hành

(PLO) - Chiều qua (3/8), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp thẩm định Đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương đảm bảo thống nhất với pháp luật hiện hành

Theo đó, dự án Luật sẽ tập trung sửa đổi 50 điều, bổ sung 1 điều, lược bỏ 4 điều theo các vấn đề đã được định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị cho chủ trương hoặc kết luận liên quan đến tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương, của HĐND và UBND các cấp.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể còn có vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, của HĐND và UBND các cấp trong gần 3 năm triển khai thi hành Luật.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật này, tuy nhiên phạm vi sửa đổi chưa bao quát được hết đòi hỏi của thực tiễn nên cần rà soát kỹ để thể chế hoá được các quy định của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Theo Thứ trưởng, dự án luật cần có định nghĩa và cơ chế rõ ràng về phân cấp, uỷ quyền để đảm bảo tính thống nhất và liên thông với Luật Tổ chức Chính phủ.

Về vấn đề thành lập, giải thể, hợp nhất các cơ quan, Thứ trưởng đề nghị phải có tiêu chí cụ thể và nguyên tắc hoạt động rõ ràng, cùng với đó, phải tính đến vấn đề chất lượng nhân sự để đảm bảo bộ máy hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm