Thủ tục đăng ký lại tàu biển Việt Nam như thế nào?

(PLO) - Ông Triệu Văn Xuân (Nghệ An) hỏi: Thủ tục đăng ký lại tàu biển Việt Nam không thời hạn được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục đăng ký lại tàu biển Việt Nam như thế nào?

Trả lời:

- Theo Điều 11b Nghị định số 77/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển, Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển trong trường hợp tàu biển được đăng ký lại là giấy chứng nhận đăng ký tàu biển do cơ quan đăng ký tàu biển khu vực cấp cho chủ tàu căn cứ vào hình thức đăng ký lại của tàu biển đó.

Đối tượng được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam là chủ tàu có tàu biển đã được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam nhưng sau đó đã xóa đăng ký, nay được đăng ký lại.

Trong trường hợp đăng ký lại tàu biển Việt Nam không thời hạn, hồ sơ đăng ký tàu biển Việt Nam bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký tàu biển theo mẫu quy định 

+ Bản chính giấy chứng nhận xóa đăng ký hoặc tạm ngừng đăng ký đối với tàu biển đã qua sử dụng hoặc biên bản nghiệm thu bàn giao tàu đối với tàu biển được đóng mới.

+ Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng chứng khác có giá trị pháp lý tương đương về quyền sở hữu đối với tàu biển (bản chính).

+ Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định: nộp 1 bộ gồm bản chính tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế và bản chính chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tàu biển là đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp bản chính tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc bản chính giấy chứng nhận nơi cư trú có xác nhận của công an cấp xã (trường hợp chủ tàu là cá nhân Việt Nam).

Chậm nhất 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực căn cứ số đăng ký và ngày đăng ký ký trước đây của tàu biển để cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu biển theo các mẫu tương ứng quy định tại các phụ lục của Nghị định số 77/2011/NĐ-CP.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký là cơ quan đăng ký tàu biển khu vực. Lệ phí đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và nộp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực trước khi nhận kết quả.

Kết quả trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm