UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị tăng chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp cho tỉnh.

Một khu công nghiệp ở Khánh Hòa.

Một khu công nghiệp ở Khánh Hòa.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài 4 khu công nghiệp có trong quy hoạch, tỉnh Khánh Hòa bổ sung đất quy hoạch 12 khu công nghiệp mới thuộc Khu kinh tế Vân Phong và các địa phương với tổng diện tích hơn 5.790ha. Trong đó, 6 khu công nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong với tổng diện tích gần 1.946ha, 6 khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Vân Phong với tổng diện tích gần 3.845ha.

Trong khi đó, theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025, văn bản số 411 ngày 19/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho tỉnh Khánh Hòa thì đối với chỉ tiêu đất khu công nghiệp là 1.120ha, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 là 745ha, như vậy rất thấp so với nhu cầu xây dựng các khu công nghiệp hiện nay của địa phương.

Do đó, để có cơ sở lập quy hoạch tỉnh bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian biển quốc gia, phát triển Khu kinh tế Vân Phong trở thành động lực phát triển tỉnh và khu vực Nam Trung bộ, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ưu tiên phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp cho tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 6.000ha.

Việc tăng chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp nhằm hỗ trợ cho tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm