Vượt qua thách thức, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông qua thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023”, vị trí, vai trò, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao; thực sự là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên biển...

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai giới thiệu sách và tài liệu với Thượng tướng Võ Minh Lương tại phòng trưng bày.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai giới thiệu sách và tài liệu với Thượng tướng Võ Minh Lương tại phòng trưng bày.

Sáng nay, 19/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” (Đề án), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 45 điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Gần 2.500 đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu cấp ủy, chính quyền thuộc 28 tỉnh, thành phố có biển tham dự.

Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển đã cho biết kết quả 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án. Theo đó, vượt lên trên những thách thức của tình hình thế giới, khu vực, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong 3 năm thực hiện, Đề án đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban, bộ ngành Trung ương; sự tham gia tích cực, nghiêm túc, thống nhất, có trọng điểmvới quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo Đề án các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cùng những cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Vượt qua thách thức, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam ảnh 1

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Đề án đã góp phần nâng cao một bước về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương. Tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, nhân dân nhất là vi phạm về buôn lậu, gian luận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma tuý trên biển được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm túc...

Từ đó, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên được ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Vượt qua thách thức, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam ảnh 2

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển giới thiệu nhiều sách, tài liệu với các đại biểu tại phòng trưng bày.

Thông qua thực hiện Đề án, vị trí, vai trò, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao; thực sự là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên biển.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho biết, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, các nhiệm vụ giải pháp cơ bản sẽ được thống nhất nhằm triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với Chính phủ; các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ở 28 tỉnh, thành phố có biển; các lực lượng chức năng thuộc ban, bộ, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang có liên quan. Chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vượt qua thách thức, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam ảnh 3

Một số sách, tài liệu được trưng bày để các đại biểu đọc và tìm hiểu.

Các kiến nghị, đề xuất cũng được nêu tại Hội nghị lần này như: đối vớu Chính phủ tiếp tuch quan tâm, đưa Đề án vào chương trình hành động của Chính phủ hàng năm trong chỉ đạo, điều hành về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thông tin viễn thông, thiết chế văn hoá ở các xã đảo, ven biển, ưu tiên kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn biển, đảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Các ban, bộ, ngành của Trung ương cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc và các địa phương để lồng ghép tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc... trong triển khai thực hiện nội dung Đề án...

Vượt qua thách thức, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam ảnh 4

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt được trao thưởng tại hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các báo cáo tham luận của các địa phương, đơn vị cũng nêu rõ tính hiệu quả trong việc phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đơn vị lực lượng vũ trang với các cơ quan chức năng liên quanchủ động tham mưu triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Vượt qua thách thức, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam ảnh 5

Quang cảnh hội nghị.

Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị lần này, Bộ Quốc phòng đã quyết định khen thưởng cho 31 tập thể, 55 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án và trong Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm