Xuất bản nhiều ấn phẩm phục vụ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(PLVN) - Sau khi Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được công bố, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật và Văn phòng Trung ương Đảng đã bắt tay vào công tác biên tập, xuất bản Văn kiện.

Nhiều đơn vị trong NXB được huy động làm việc với tinh thần tập trung, đề cao trách nhiệm, đảm bảo văn kiện được xuất bản theo một quy trình chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, kịp tiến độ. Sau nhiều cố gắng nỗ lực, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt bạn đọc. Văn kiện có dung lượng 720 trang, được in thành 2 tập, khổ 13x19 cm, bao gồm 10 văn kiện quan trọng, được thông qua tại đại hội.

Xuất bản nhiều ấn phẩm phục vụ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1
 Xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng các công đoạn in ấn, xuất bản và phát hành văn kiện

Theo đó, Văn kiện sẽ được phát hành đến đảng bộ, chi bộ cơ sở đảng trong cả nước, nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Xuất bản nhiều ấn phẩm phục vụ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 2
 Văn kiện có dung lượng 720 trang, được in thành 2 tập, khổ 13x19 cm, bao gồm 10 văn kiện quan trọng, được thông qua tại đại hội.

Để cung cấp tài liệu phục vụ cho việc học tập, quán triệt và nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đúng như tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 9/3/2021, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan: “Những điểm mới, điểm nhấn trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, “Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)”, “Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)”, “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học

Nhằm cung cấp tài liệu dạy và học theo chương trình mới, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 cuốn giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Bộ giáo trình dự kiến sẽ ra mắt độc giả lần lượt trong tháng 3, tháng 4 năm nay.

Sau khi rà soát, cấu trúc lại, chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị mới gồm 5 môn: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tương ứng, Bộ giáo trình lý luận chính trị của NXB Chính trị quốc gia Sự thật gồm 5 môn, chia làm 10 cuốn dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị.

Cùng chuyên mục
Người cựu chiến binh tâm huyết trọn đời “sống chết với rừng” Nguyễn Thế Yên.

Người cựu chiến binh tâm huyết trọn đời “sống chết với rừng”

(PLVN) -  Với diện tích hơn 200ha rừng nghèo kiệt được nhà nước bàn giao quản lý từ năm 2014, đến nay khu rừng do gia đình cựu chiến binh Nguyễn Thế Yên- thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai quản lý đã "thay da đổi thịt". Để có được một phần thành quả này, mồ hôi, nước mắt và cả máu của người lính già đã phải đổ xuống.

Đọc thêm