Yên Bái tập trung đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lồng ghép sử dụng các nguồn vốn thuộc nhiều chương trình quốc gia, Yên Bái tích cực xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho người dân nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Yên Bái tập trung đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân vùng cao

Yên Bái tập trung đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân vùng cao ảnh 1

Nước sạch tập trung là niềm mong mỏi của người dân vùng cao Yên Bái

Theo báo cáo, năm 2021, tỉnh Yên Bái có 352 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Trong đó, có 70 công trình đang hoạt động bền vững, 127 công trình đang hoạt động ở mức độ trung bình, 111 công trình đang hoạt động ở mức độ thấp, 39 công trình đã ngừng hoạt động. Tổng giá trị xây dựng mới là 455,98 tỷ đồng, giá trị còn lại là 146,29 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2021 tỉnh Yên Bái có gần 600.000 dân, bằng 91% người dân ở nông thôn, được sử dụng nước hợp vệ sinh. Nhờ có những công trình nước hợp vệ sinh mà toàn tỉnh có 100% trường học và 95% trạm y tế khu vực nông thôn có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, có 72% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Để nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, Yên Bái cố gắng mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho người dân. Hàng năm Công ty nước sạch của tỉnh đã cấp nước sạch thêm hàng ngàn khách hàng, góp phần nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ người dân mắc một số bệnh về nước đã giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã chủ động trong việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, bảo vệ nguồn nước.

Trong những năm qua, Sở TN&MT cũng đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định đối với việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Hàng năm công tác tăng cường quản lý, giám sát khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước được thực hiện thường xuyên.

Với chủ đề “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”, Ngày Nước Thế giới năm 2022 là dịp để kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này. UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tới tất cả các đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể hướng tới các mục tiêu nước sạch cho tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, Yên Bái tích cực tăng cường thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên nước, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nước sạch và vệ sinh cho mọi người đặc biệt là những đồng bào vùng sâu, vùng xa, phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm